loader image
Puslespil i rød og blå
Projekte > CARE AI

CARE AI

Netværksprojekt

Ikon nætværksprojekt
CARE AI” er et netværksprojekt.

Tilskud

Ikon tilskud
96.634 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.10.2021 – 30.06.2022

Leadpartner

Ikon Leadpartner
University College Absalon

Projektbeskrivelse


Digitalisering og kunstig intelligens skaber nye muligheder for bedre ældrepleje. Netværksprojektet Care-AI (Artificial Intelligence) er et tværfagligt netværk mellem danske og tyske partnere, som deler deres viden og erfaringer, identificer fremtidige behov og søger beslutningsstøttende løsninger inden for digitalisering og kunstig intelligens i ældreplejen.  

Digitalisering står højt på den politiske agenda i EU. Den teknologiske udvikling inden for kunstig intelligens (AI) og databehandling skaber helt nye muligheder for bedre og mere ressourceeffektive løsninger og services. Ikke mindst inden for ældrepleje, hvor et stigende antal ældre og et fald i arbejdsstyrken lægger massivt pres på sektoren.  


Resultater/ formål

 • Gennemførelse af 4 netværkspartner-workshops, som identificerer fælles fremtidige behov, udfordringer og user cases
 • Gennemførelse af 9 arbejdsgruppemøder, som analyserer data og viden fra workshops og udvikler ideen til et Care-AI fyrtårnsprojekt
 • Gennemførelse af 1 konference, hvor resultaterne fra projektet præsenteres

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 1: Eine Lupe
 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  128.846 Euro

Projektnavn

CARE Al Network Project

Downloads

 • Er på vej

Interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >