loader image
Projekte > NEPTUN

NEPTUN

Tilskud

1.801.349 €

Projektperiode

01.03.2020 – 28.02.2023

Leadpartner

CLEAN

Projektbeskrivelse

Klimaændring er et emne, der ikke kender nogen grænser. I Tyskland og Danmark står vi over for lignende udfordringer, der påvirker vores fælles klima. Grænseoverskridende samarbejde inden for vandforvaltning og foranstaltninger til klimatilpasning er derfor nødvendigt. På denne måde kan potentialet for vellykket udvikling og eksportmuligheder udnyttes fuldt ud, og partnerne kan udveksle erfaringer med bedste praksis på tværs af grænser.

Mens Tyskland har mange års erfaring med genbrug af regnvand og inden for kystbeskyttelse, kan Danmark bidrage med store succeser i implementeringen af multifunktionelle løsninger til klimatilpasning. Et samarbejde fører derfor til at begge kompetencer kan udnyttes.

Formålet med NEPTUN-projektet er at øge innovation og vækstpotentialet inden for vandforsyning såsom -bortledning og klimatilpasning, ved at samle udbud og efterspørgsel over den tysk-danske grænse. Programregionen kan derved styrkes mod klimarelaterede risici.

Som en langsigtet virkning af projektet planlægges en betydelig stigning i antallet af nye miljøvenlige vandteknologiløsninger, så der kan tilbydes energi- og ressourceeffektive løsninger. NEPTUN-projektet skal være et ”fyrtårn for kompetencer” til vandforsynings- og bortledningsløsninger, samt nye klimatilgange.


Resultater

  • Udløse innovations- og vækstpotentialet for vandteknologivirksomheder med respekt for problemejernes udfordringer
  • Understøtte efterspørgsel, synlighed og viden om nye løsninger, som kan sikre regional modstandskraft mod fælles klimarelaterede og vandteknologiske udfordringer
  • Udløsning af innovations- og kommercialiseringspotentialet for vandteknologivirksomheder med afsæt i problemsejers (kommune og forsyninger) kortlagte udfordringer

Projektdetaljer

  • Prioritet 2.1 - Bæredygtig udvikling

    Miljøbeskyttelse og bæredygtighed, Prioritet 2.1: Øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    3.002.249 Euro

Projektnavn

NEPTUN – Platform for Innovating Water and Climate Adaption Technologies and Solutions

Downloads

  • Er på vej…

Leadpartner

CLEAN
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M

+45 9340 1000

Hjemmeside: www.cleancluster.dk

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Stadt Flensburg
Kreis Nordfriesland

Projektpartnere DK:
Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Green Tech Center
Region Syddanmark
BlueKolding A/S
Middelfart Kommune; Natur- og Miljøafdelingen
Learnmark
Aalborg Universitet, Department of Energy Technology
Fredericia Spildevand og Energi
Billund Vand og Energi A/S

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
TBZ Flensburg, Entwässerung
HGSim GmbH
Sea & Sun Technology GmbH
IHK zu Flensburg
DHSV Eiderstedt (Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt)
Maritimes Cluster, Norddeutschland
Kreis Schleswig-Flensburg
FBR (Fachvereinigung Betreibs- und Regenwasser e.V.)
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Netværkspartnere DK:
Aquasense
Hydrosystems 2018 ApS
Aarsleff
Elbek & Vejrup
Geopartner Landinspektør A/S
ACO Nordic A/S
ESTECH A/S
Danish Clean Water A/S
Region Sjælland

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >