loader image
Puslespil i rød og blå
Projekte > VekselWirk 2.0

VekselWirk 2.0

Netværksprojekt

Ikon nætværksprojekt
VekselWirk 2.0″ er et netværksprojekt.

Tilskud

Ikon tilskud
98.960 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.01.2022 – 31.12.2022

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein e.V.

Projektbeskrivelse


VekselWirk 2.0-projektet har til formål at skabe en grænseoverskridende struktur, der bidrager til fremdrift af transformationsprocesser i regionen på en målrettet måde for at støtte et kulturelt, økologisk og kommercielt modstandsdygtigt erhvervsliv.

Med henblik på dette er innovations-hubs i Kolding, Kiel, Lübeck, Roskilde og Vejle i gang med at udvikle et koncept og udarbejde en Interreg 6A-ansøgning om en ny struktur for en Dansk-Tysk DO School. I den Dansk-Tyske DO School mødes kreative personer med virksomheder og offentlige forvaltninger for at udvikle løsninger på regionens komplekse udfordringer gennem en innovationsproces og et internationalt netværk af eksperter.

Ved projektets afslutning forventes følgende resultater, som alle bidrager til projektets primære mål om at aktivere regionens innovationspotentiale gennem de kreative industrier, de skabende erhverv.


Resultater/ formål

 • Der er udarbejdet en liste og et kort med kontaktpersoner og geografisk placering af alle kreative selvstændige enkeltmands- og enkeltstående virksomheder
 • Målgrupperne er defineret og beskrevet
 • Problemer i SMV’er og offentlige forvaltninger er identificeret og præsenteret som eksemplariske opgaver, som DO-skolen vil kunne arbejde med i forbindelse med et Interreg 6A-projekt
 • DO-skolens innovationsproces samt yderligere tilbud til kreative mennesker, SMV’er og offentlige myndigheder er beskrevet i detaljer
 • Der er udarbejdet en arbejdsplan for udvikling, etablering og forretningsmodel for DO-skolen

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 1: Eine Lupe
 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  131.947 Euro

Projektnavn

VekselWirk 2.0 Dansk-Tysk DO School – Cross Border Innovation Network Prephase

Downloads

 • Er på vej

Interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >