loader image

FucoSan Network: Muligheder med tang i Østersøen

Netværksprojektet FucoSan inviterer til workshop omkring muligheder med tang i Østersøen, online d. 18. august 2021.

Tang er et fremtidigt område for dyrkning af biomasse til fødevare, foder, kosmetik og lægemidler, hvor der ikke skal benyttes landbrugsjord, sker forurening ferskvand og bruges kunstgødning. I Danmark er området stadig i sin vorden, og der mangler både dyb viden og bredt kendskab om fordele og muligheder ved produktion af tang. Saltholdighedsgradienten syd for Kattegat og i de indre danske farvande er en yderligere udfordringer for, hvilke arter der kan dyrkes kommercielt, hvor og hvordan de kan dyrkes, samt hvad de tilknyttede fordele er.

I dette firetimers arrangement samler SUBMARINER Network to tværnationale projekter, “FucoSan” og “Baltic GRASS”, som i fællesskab danner ramme for workshoppen og inviterer centrale danske oplægsholdere fra offentlige og private organisationer med det formål at kaste lys over muligheder for produktion og anvendelse af tang i Østersøen, og hvad de næste nødvendige forsknings- og innovationstrin er, for at bringe pro-duktion og anvendelse af dansk Østersøtang til det næste niveau.

Workshoppen afholdes i en blanding på dansk og engelsk. Du kan læse mere og tilmelde dig her: Muligheder med tang i Østersøen | Opportunities with seaweed in the low salinity waters of the Baltic Sea (conferencemanager.de)


  • Dato/tid

    18.08.2021 | 9:00 - 13:00