loader image
nautisk tegn af træ
Om os > Hvad er Interreg? > Prioritet 4 – Funktionelt samarbejde
Icon Prioritet 4 - Funktionelt samarbejde

Prioritet 4


Funktionelt samarbejde

Det er oplagt at styrke den institutionelle kapacitet og at støtte en effektiv offentlig forvaltning i en situation, hvor to tidligere programregioner er blevet slået sammen

Prioritet 4 ”funktionelt samarbejde” gør det muligt at skabe platforme, hvor aktørerne på tværs af de to tidligere programregioner kan mødes og danne netværk.
Samtidig rummer denne prioritet mulighed for projekter, der fremmer den regionale integration, og „people-to-people“-aktiviteter, der kan bidrage til øget mellemfolkeligt samarbejde og bedre synliggørelse af regionen over for befolkningen. Desuden kan der også iværksættes projektaktiviteter med henblik på øget og endnu bedre administrativt samarbejde, f.eks. inden for lovgivning og markedsføring af regionen.

Denne prioritet er opdelt i to indsatsområder (4.1 og 4.2).

5 par hænder viser samhold

Tilstræbt resultat 4.1 – Øget samarbejde og grænseoverskridende koordinering

 • Øget kooperation mellem offentlige institutioner og forbedret grundlag for grænseoverskridende kooperation i form af statistiske databaser
 • Fælles strategier, koncepter og aktionsplaner for centrale områder og sektorer i programregionen (turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab, sundhed, arbejdsmarked)
 • En bedre grænseoverskridende koordination indenfor områder som offentlig nærtrafik, beredskabstjenester og sundhedstjenester

Mulige tiltag 4.1 – Sammenfattet er det under prioritet 4.1 muligt at gennemføre følgende aktiviteter

 1. Udvikling af dansk-tyske databaser
 2. Udvikling af fælles grænseoverskridende strategier, koncepter og handlingsplaner
 3. Udvikling af strategiske partnerskaber
 4. Fremme samarbejder mellem offentlige myndigheder og organisationer

Pige puster bogstaver i stedet for sæbebobbler

Tilstræbt resultat 4.2 – Øget viden om hinanden på tværs af grænsen herunder en øget intraregional attraktivitet

 • Øget viden blandt mennesker i regionen om dansk og tysk levevis og kultur og den fælles historie hen over grænsen
 • Forbedring af forudsætninger for at lære det danske og tyske sprog
 • Flere møder mellem borgere fra begge sider af grænsen
 • Forbedret synlighed af grænseregionen som et attraktivt sted at leve, arbejde og investere og en øget intraregional attraktivitet

Mulige tiltag 4.2 – Sammenfattet er det under prioritet 4.2 muligt at gennemføre følgende aktiviteter

 1. Synliggørelse den dansk-tyske grænseregion
 2. Realisering af puljer til kulturelle og borgernære aktiviteter
 3. Fremme af den sproglige og interkulturelle kompetence
 4. Understøttelse af den gensidige dansk-tyske forståelse

< Til prioritet 3 | Tilbage til oversigten