Interreg-udvalget træffer beslutning om mulighederne for supplerende aktiviteter i igangværende projekter

Projekter har også altid dynamiske processer og er desuden afhængige af rammebetingelser, som ikke altid kan planlægges på forhånd. I projektforløbet kan der således ske nye ting og opstå nye muligheder, som ikke var til at forudse, da projektansøgningen blev indsendt, men som udgør et hensigtsmæssigt supplement til de allerede planlagte projektaktiviteter. Derved kan supplerende aktiviteter bidrage til, at projektets resultater og mål bliver bedre opfyldt og forankret.

Til sådanne supplerende aktiviteter kan projekter eventuelt have behov for yderligere tilskudsmidler, hvis omkostningerne ikke kan dækkes af det gældende budget. Interreg-administrationen har derfor udarbejdet en procedure for tillægsansøgninger, som Interreg-udvalget i øjeblikket træffer beslutning om ved skriftlig votering.

Tillægsansøgninger er et nyt instrument i programmet, hvor der inden for begrænsede tidsmæssige og indholdsmæssige rammer kan suppleres med aktiviteter til et allerede bevilget projekt.

Hvis Interreg-udvalget godkender den foreslåede procedure, vil projektpartnerne kunne ansøge om supplerende aktiviteter inden for fastlagte frister og med en forenklet procedure. For at få en tillægsansøgning bevilget, skal forskellige forudsætninger og kriterier være opfyldt, som fremgår af et særligt vurderingsskema og beskrives nærmere i et Fact Sheet.

FACT sheet vedr. tillægsansøgninger ligger her. Første ansøgningsfrist til tillægsansøgninger er den 17. april 2018.