loader image

12 projekter, der styrker det dansk-tyske samarbejde

Den 14.12.2016 har Interreg-udvalget godkendt 12 nye grænseoverskridende projekter med en samlet tilskudssum fra EU på over 15 millioner euro.

Via de nye projekter vil Interreg Deutschland-Danmark i de kommende år bidrage til, at der sker en markant forbedring af de grundlæggende forudsætninger for innovativ og konkurrencedygtig kommerciel produktion i programregionen, hurtigere grænseoverskridende hjælp til borgere i nødsituationer og en udvidelse af det grænseoverskridende arbejdsmarked.

Med sine beslutninger i dag har Interreg-udvalget sendt 15 millioner euro ud at arbejde for vækst, beskæftigelse og grænseoverskridende samarbejde i hele programregionen. Jeg glæder mig meget til at se de 12 projekter realiseret. Det gælder for eksempel projektet NAKUWA, hvor målet er at gøre Vestkysten konkurrencedygtig inden for den internationale turismebranche, blandt andet ved at udnytte Vadehavets status som UNESCO Verdensarv.    

Hans-Philip Tietje, dansk formand for Interreg-udvalget

På mødet i dag har vi sat 12 lovende projekter i søen. Eksempelvis projektet Health-Cat, der vil udvikle robotteknik, så plejepersonale kan prioritere mere af deres tid på at være sammen med vores ældre medborgere, der samtidigt får et endnu bedre og mere værdigt liv. En sidegevinst er, at vi også udvider vores position som en af de markedsførende regioner indenfor moderne ældrepleje.

Simon Faber, tysk formand for Interreg-udvalget

InProReg vil gennem forskning og forretningsudvikling styrke og videreudvikle den innovative og konkurrencedygtige produktion i programområdet, der er tilpasset de regionale virksomheders behov i forhold til fleksibel produktion og lav volumen.

CellTom vil udvikle en ny, innovativ og pålidelig metode til diagnosticering af kræft, der gør det muligt for læger allerede under en operation at kontrollere om en kræftsvulst er blevet fjernet helt.

WIPP vil reducere ældres funktionstab og forlænge deres sunde levetid ved hjælp af tiltag og produkter, som afprøves i projektet. Derudover bliver netværksdannelsen mellem offentlige, halvoffentlige og private aktører fra sundhedssektoren og velfærdsteknologien forceret og forankret.

FucoSan ønsker at kortlægge brunalgers indhold og mulige egenskaber i forhold til deres fremtidige kommercialisering og brug i medicin og kosmetik. Dertil skal der etableres en database med egenskaber af 60 aktive indholdsstoffer, der findes i brunalger.

Health-CAT vil udvikle en robotprototype til brug i sundheds- og plejesektoren. Robotten skal aflaste personalet og være behjælpelig ved tidskrævende, gentagende opgaver som f.eks. transport af måltider og puls- og blodtrykmåling.

NAKUWA vil udvikle og markedsføre nye grænseoverskridende produkter og tilbud inden for natur- og kulturturisme for Vadehavet. Projektet fokuserer på temaerne cykling, vandring, ornitologi, kultur og bæredygtig transport.

UNDINE II ønsker at gøre verdenen under overfladen i den vestlige del af Østersøen tilgængelig for turister og give dem mulighed for at få nye ferieoplevelser. Såkaldte oplevelseshjælpere skal vise vej til f.eks. dykker- og snorkelpladser og fortælle historier. På denne måde skal undervandsverdenen tilføres nyt liv.

BOOST søger at øge mobiliteten ved at styrke det grænseoverskridende arbejdsmarked gennem tværinstitutionelle tiltag, som vil synliggøre praktik og jobmulighederne i nabolandet. Projektet har med sine aktiviteter fokus på den østlige del af programområdet, men centrale aktører fra den vestlige del er også involveret.

Maker Startups skal styrke iværksætterkulturen gennem et øget grænseoverskridende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Projektet gør bl.a. studeredende i stand til at frembringe fysiske prototyper.

Beredskab uden Grænser – version 2.0 skal sikre hurtig grænseoverskridende hjælp til borgere i nødsituationer og danne rammen om fagspecifikt samarbejde, f.eks. i form af øvelser og konferencer.

Grænseoverskridende Førstehjælp ønsker at øge den grænseoverskridende kapacitet inden for alarmberedskabet. Civilsamfundets reaktionstid i forhold til uheld, sygdom og hjertestop skal gøres hurtigere via uddannelse af førstehjælpere.

Tysk-dansk ungdom skaber fremtid har til formål er at fremme unges interkulturelle forståelse i programområdet. Dette skal ske gennem en lang række både fysiske og virtuelle møder imellem 29 skoler og mere end tusinde elever. I fællesskab skal eleverne udvikle visioner for et fremtidigt ressourcelet, godt liv inden for Interreg-regionen.

Projektdetaljer

(*Der tages forbehold for ændringer i budgettet og tilskuddet)

InProReg Innovativ Produktions Region – crossborder konkurrencedygtighed inden for fremstilling gennem udvikling og anvendelse af moderne produktionsteknologi.

Leadpartner: Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet (SDU)

Projektpartner: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (DE), Fachhochschule Flensburg (DE), Eckener-Schule Flensburg (DE), KiWi GmbH (DE), Kiel Region GmbH (DE), RoboCluster (DK), EUC Syd (DK), Erhvervsakademi Sjælland (DK), Sønderborg Vækstråd (DK), Easy Robotics ApS (DK)

Budget: 3.170.382 euro Interreg-tilskud: 1.860.971 euro

CellTom Molekylær celle-tomografi til forbedret kræft-kirurgi

Leadpartner: Institut für Biomedizinische Optik (BMO) / Universität zu Lübeck

Projektpartner: Medizinisches Laserzentrum Lübeck GmbH (DE), Mads Clausen Instituttet / Syddansk Universitet (DK), Afdeling for Klinisk Patologi / Odense Universitetshospital (DK), Klinik für Hals-, Nasen-, und Ohrenheilkunde / Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (DE)

Budget: 2.611.263 euro Interreg-tilskud: 1.566.758 euro

WIPP Velfærdsinnovation i primær forebyggelse: Udvikling af bæredygtige strategier (aktionsplan) for at reducere risikoen for funktionsnedsættelse og funktionstab for ældre borgere i Schleswig-Holstein og Syddanmark / WIPP (Welfare Innovations in Primary Prevention)

Leadpartner: Syddansk Universitet (SDU) – Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Active and Healthy Ageing (CAHA)

Projektpartner: Fredericia Kommune (DK), Esbjerg Kommune (DK), Slagelse Kommune (DK), Odense Kommune (DK), Arla Foods Danmark (DK), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (DE), Europa-Universität Flensburg (DE), AOK Nordwest (DE), Landeshaupstadt Kiel (DE), Howe Fiedler-Stiftung Kiel (DE)

Budget: 2.695.051 euro Interreg-tilskud: 1.577.548 euro

FucoSan Sundhed fra havet

Leadpartner: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – Campus Kiel (UKSH)

Projektpartner: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) (DE), Coastal Research & Management oHG (CRM) (DE), OceanBasis GmbH (DE), GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung (DE), Technical University of Denmark (DTU) (DK), Southern Denmark University (SDU) (DK), Odense Universitets Hospital (OUH) (DK)

Budget: 3.828.609 euro Interreg-tilskud: 2.211.967 euro

Health-CAT Teknologi understøtter velfærd

Leadpartner: Mærsk Mc-Kinney Møller Institut, Syddansk Universitet

Projektpartner: Fachhochschule Kiel (DE), FuE-Zentrum FH Kiel GmbH (DE), Syddansk Sundhedsinnovation (DK), Robotize (DK), Sygehus Sønderjylland (DK), Universität zu Lübeck (DE), Blue Ocean Robotics (DK), Region Sjælland (DK)

Budget: 2.831.165 euro  Interreg-tilskud: 1.698.699 euro

NAKUWA Bæredygtig natur- og kulturturisme UNESCO Verdensarv Vadehavet

Leadpartner: Sydvestjysk Udviklingsforum

Projektpartner: Rømø-Tønder Turistforening (DK), Nationalpark Vadehavet (DK), Nordsee-Tourismus-Service (DE), Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer / LKN.SH (DE), WWF Deutschland (DE)

Budget: 1.571.431 euro Interreg-tilskud: 1.178.571 euro

UNDINE II Underwater DIscovery and Nature Experince

Leadpartner: Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND)

Projektpartner: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (TALB) (DE), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel – Geographisches Institut, AG  Geomedien (DE), Geobytes KG (DE), Ostsee Info-Center Eckernförde (DE), Vordingborg Kommune (DK), GeoCenter Møns Klint (DK), Naturturisme I/S (DK), Fjord og Bælt (DK)

Budget: 1.630.732 euro Interreg-tilskud: 1.223.049 euro

BOOST Greater mobility across Femern Belt

Leadpartner: CELF (Zentrum für berufsorientierte Ausbildungen Lolland Falster/Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster)

Projektpartner: Agentur für Arbeit Lübeck (DE), Industrie- und Handelskammer zu Lübeck (DE), Handwerkskammer Lübeck (DE), Berufliche Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg (DE), Grone Lübeck (DE), SOSU Nykøbing (DK), Jobcenter Lolland (DK), Jobcenter Guldborgsund (DK)

Budget: 1.272.783 euro Interreg-tilskud: 763.670 euro

Maker Startups

Leadpartner: Væksthus Sjælland (DK)

Projektpartner: Lillebaelt Academy / Erhvervsakademiet Lillebælt (DK), Zealand Institute of Business and Technology / Erhvervsakademi Sjælland (DK), Technikzentrum Lübeck (DE), Fachhochschule Kiel (DE), Opencampus c/o Campus Business Box e.V. (DE), Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH (DE)

Budget: 1.459.148 euro Interreg-tilskud: 875.489 euro

Beredskab uden Grænser – version 2.0

Leadpartner: Brand & Redning Sønderjylland (DK)

Projektpartner: Sønderborg kommune (DK), Region Syddanmark (DK), Stadt Flensburg (DE), Kreis Schleswig-Flensburg (DE), Kreis Nordfriesland (DE)

Budget: 619.217 euro Interreg-tilskud: 371.530 euro

Grænseoverskridende Førstehjælp

Leadpartner: Dansk Folkehjælp, Nykøbing

Projektpartner: ASB LV Schleswig-Holstein (DE)

Budget: 1.507.490 euro Interreg-tilskud: 904.494 euro

Tysk-dansk ungdom skaber fremtid

Leadpartner: Universität zu Lübeck – Institut für Neuro- und Bioinformatik (INB)

Projektpartner: Center for Undervisningsmidler/ UC Syddanmark (CFU) (DK), Consideo GmbH Lübeck (DE)

Budget: 1.342.425 euro Interreg-tilskud: 745.686 euro