loader image

3×3=6!?!

Vi ved alle, ligegyldigt hvor vi kommer fra, at Pippi Langstrømpe regnede forkert, for 3 x 3 giver 9. Dette lille eksempel viser, at der er et international sprog inden for matematik – og lige præcis dette udnytter projektet ”MatKult – Matematik Kultur med grænse-værdi” til at bringe mennesker i forskellige aldersgrupper og med forskellige uddannelsesbaggrunde sammen.

Fredag den 10. maj 2019 blev projektets dansk-tyske opstartskonference gennemført til tonerne fra den klassiske trio ”Tribato”.

Tage Petersen, regionsrådspolitiker i Region Syddanmark og medlem af byrådet i Sønderborg, lagde i sin tale vægt på, at matematik er særdeles vigtigt fremover, og at det er centralt for regionen, at den næste generation får en god uddannelse. Claus Michelsen fra Syddansk Universitet og Karsten Keller fra Lübeck Universitet præsenterede projektets arbejdspakker og tydeliggjorde ved hjælp af Piet Heins soma-terning, at rumlig forestillingsevne og kreativitet i høj grad hænger sammen.

At MatKult aktivt prøver at gøre unge mennesker begejstrede for matematik var tydeligt på konferencen – imens den officielle åbning fandt sted i Den røde boks i Alsion, skabte skolebørn fra Flensborg og Dybbøl liv i cafeteriet og løste sammen opgaver med matematisk indhold. Matematik forbinder kulturerne og hjælper til at overvinde grænser – det viser projektaktørerne allerede fra starten af projektet. I de kommende tre år bliver der gennemført en lang række spændende matematik-kultur-aktiviteter og arrangementer for borgere i alle aldersgrupper.

3×3 giver godt nok ikke 6, men 2 + 2 kan give mere end 4, når tyskere og danskere sammen arbejder på et projekt og skaber en merværdi. At MatKult vil lykkes med det, er der ingen tvivl om!

Læs mere om MatKult her: www.matkult.eu