loader image

50 mio. Euro investeret i dansk-tyske projekter

Programmet Interreg Deutschland-Danmark, der er finansieret af den Europæiske Fond for Regional Udvikling, har siden programmets start i 2014 godkendt 35 projekter, der bidrager til udvikling, vækst og beskæftigelse i Danmark og Tyskland.

Det dansk-tyske samarbejde er mit hjertebarn. Det burde være helt naturligt, at nabolande samarbejder for at finde fælles løsninger på fælles udfordringer. Men det er nemmere sagt, end gjort og det er netop derfor, at der er brug for EU-programmer, som Interreg Deutschland-Danmark. Jeg er imponeret over, at vi på relativ kort tid har formået at sætte gang i så mange projekter, der tager fat i vigtige problemstillinger og bringer mennesker på begge siderne af grænsen tættere på hinanden”, understregede Hans Philip Tietje, Interreg-udvalgets afgående danske formand, Region Syddanmark.

Programmet er nu nået halvvejs og den 14. december 2017 mødtes Interreg-udvalget for at gøre status og sætte kurs for de næste år. Ved programmets halvleg har godt 60 % af programmets ca. 90 millioner Euro tilskudsmidler fået ben at gå på i form af grænseoverskridende projekter. I disse projekter medvirker over 557 aktører, herunder 111 virksomheder.

Udvalget skulle også behandle Interreg-projekt nummer 36, der under titlen Fit4Jobs blev godkendt med knap 1,2 mio. Euro i tilskud.

Hvert enkelt projekt yder på sin måde et bidrag til at udvikle vores region. Jeg er meget stolt af, at vi i Interreg Deutschland-Danmark også har fokus på at styrke programregionens udkantsområder. Det er vigtigt, at vi kommer bredt omkring, både geografisk og tematisk, fordi kun på den måde kan vi i fællesskab gå en stærk fremtid i møde”, lød det fra Bøje Winther, Interreg-udvalgets afgående danske formand, Region Sjælland.

Fit4Jobs tager fat i de udfordringer, som programregionens geografiske udkantsområder står overfor, herunder i forhold til infrastruktur, arbejdsmarked og uddannelse, efter- og videreuddannelse. Dertil kommer et overordnet behov for at øge virksomhedernes innovationsevne og konkurrencedygtighed. En særlig udfordring i denne sammenhæng er mangel på kvalificeret arbejdskraft. I alt vil 45 danske og tyske partnere, herunter Tønder Kommune og Kreis Nordfriesland, forsøge at imødekomme de nævnte udfordringer. Det skal bl.a. ske ved at styrke innovationen og mobiliteten i området samt ved at sætte øget fokus på det grænseoverskridende arbejdsmarked.

Med Fit4Jobs får vi et ambitiøst projekt, der styrker det grænseoverskridende arbejdsmarked. Det er dejligt, at vi dermed kan sætte fokus på et yderligere vigtigt emne i programmet.

Med det brede partnerskab er der dannet et godt grundlag for gensidig læring, så det kan komme hele programregionen til gode”, sagde Peter Sönnichsen, kredspræsident i Plön og tysk formand for udvalget.

På baggrund af den forholdsvis store binding af programmets støttemidler, drøftede Interreg-udvalget, hvordan de resterende penge skal anvendes. Med programmets målopfyldelse for øje og de positive resultater fra en aktuel evaluering af både programmet og projekterne, besluttede udvalget, at der hverken er behov for en grundlæggende ændring af Interreg-programmets strategiske fokus eller at flytte midler fra de eksisterende puljer. Dog blev man enige om, at der fremover skal være endnu mere fokus på involvering af programområdets virksomheder.

De mange positive resultater fra program- og projektevalueringen viser, hvor gode vi er til at samarbejde i den dansk-tyske region. Det er jeg stolt af og jeg vil gerne takke alle, der yder et bidrag. For at udnytte dette potentiale yderligere, skal vi forsat arbejde at minimere de administrative byrder  ved projekterne. På den måde står også fremover projektindholdet i fokus!”, lød det fra Simone Lange, overborgmester i Flensborg og tysk næstformand i Interreg-udvalget.

Indtil 2020 skal der sættes gang i yderligere projekter med værdi for regionen, borgerne og virksomhederne. Næste ansøgningsfrister er d. 19.02.2018 og 22.06.2018.