loader image

Interreg-karavanen til det første dansk-tyske folkemøde

Som afslutning på Interreg-projektet Benefit4Regions blev det første dansk-tyske mini-folkemøde – inspireret af blandt andet det danske folkemøde på Bornholm – holdt ved spejdercentret i Tydal ved Eggebek. Under åben himmel og i strålende solskin blev folkemødet skudt i gang på scenen i de flotte grønne omgivelser, mens der på markedspladsen var gjort klar med spændende stande fra begge sider af grænsen. Benefit4Regions mål har været at udvikle fælles løsninger til at styrke landdistrikterne i den danske og tyske programregion, og det blev illustreret gennem programmet og debattørerne på scenen og gennem præsentationer og informationer på de forskellige stande, som folkemødets deltagere kunne besøge.

Sammen med projekterne Beredskab uden grænser 2.0, kultKIT II og Kurskultur var også Interreg-karavanen til stede på markedspladsen, bl.a. ved siden af Interreg-projekterne Fit4Jobs og VekselWirk.

Både danske og tyske borgere kom forbi til en snak om det grænseoverskridende samarbejde. Blandt andet fik en ung tysk iværksætter et større indblik i, hvilke muligheder der er for at netværke på den anden side af grænsen – for eksempel gennem Interreg-projekterne VekselWirk og Fit4Jobs.

Andre borgere lærte mere om, hvordan danske og tyske børn og unge konkret mødes gennem mikroprojekterne fra både kultKIT og Kurskultur – for eksempel, når de samler plastikaffald i Vadehavet og bruger det til at skabe kunst, eller når de laver danseteater om bæredygtighed. Samtidig kunne Beredskab uden grænser fortælle om, hvordan projektet har fælles indsatser på tværs af grænsen og blandt andet er med til at slukke brande.

Stefan Leyk, Interreg-udvalgets formand og kredspræsident for Kreis Plön, hvor Benefit4Regions-projektet er forankret på den tyske side, deltog også i mini-folkemødet, hvor han holdt åbningstalen.
”Det dansk-tyske folkemøde var et højdepunkt, både for projektet Benefit4Regions og for programmet Interreg Deutschland-Danmark. Jeg var begejstret over den store bredde i både debatterne og udstillingen på pladsen i forhold til emnet: at styrke landdistrikterne. På den måde blev en af Interregs grund-idéer anskueliggjort, nemlig det at lære af hinanden. Derudover var der rigtig god stemning igennem hele arrangementet – og vejrguderne var også taget i ed. Jeg ville se det som meget positivt, hvis det dansk-tyske folkemøde finder sted igen,” siger Stefan Leyk.

Projekter med Interreg-karavanen i Tydal:

Beredskab uden grænser 2.0: Når uheldet er ude, skal borgerne have den nødvendige hjælp hurtigst muligt. Projektet arbejder på, at den dansk-tyske landegrænse ikke bliver en hindring for, at den livsreddende hjælp kan nå frem i tide – uanset hvilken side af grænsen, den befinder sig på.

Kurskultur: Projektet støtter det dansk-tyske kulturarbejde. Målet er at fremme borgernes interkulturelle forståelse med hensyn til dansk-tysk livsstil og kultur. Især for børn og unge skal mikroprojekter nedbryde kulturbarrierer og øge den interkulturelle forståelse på tværs af grænsen.

kultKIT: Dansk-tysk kulturprojekt, der skal bringe borgerne i Femernbælt-regionen tættere på hinanden. Projektet er et såkaldt paraplyprojekt, hvor der kan søges penge til mange mindre projekter inden for uddannelse, kultur, sport, fritid og transport. Målgruppen er især børn og unge.

Om Benefit4Regions – B4R

  • 11 projektpartnere og 19 netværkspartnere
  • Projektet har udviklet et katalog om, hvordan lokale fødevarer kan styrke udviklingen af landdistrikterne – eksempelvis gennem fællesspisning i et lille samfund, at invitere en fremmed på mad og brug af lokale råvarer i kommunale institutioner
  • Der er lavet en guideline – ”10 skridt i udvikling af mikroturisme”
  • Projektet har lavet anbefalinger til ansøgning om og gennemførelse af projekter med ekstern funding, eksempelvis fra EU

Udvikling af en platform til udveksling af informationer, erfaringer og viden om regional udvikling www.copedia.eu