loader image

Fotokonkurrence: “Et billede siger mere end 1000 ord”

Under dette motto gennemfører Interreg Deutschland-Danmark i sommermånederne en fotokonkurrence.

Målet er at øge kendskabet til Interreg, involvere programregionens borgere samt modtage flotte billeder, som kan bruges til programmets kommunikationsarbejde. En jury finder vinderne og disse offentliggøres til European Cooperation Day d. 21. september 2017. Alle indsendte billeder vil i én eller anden form flyde ind i programmets kommunikationsarbejde og derved blive offentliggjort. 1., 2. og 3. pladsen vil modtage præmier og derudover udloddes en særpræmie. Præmierne har en samlet værdi på 500,00 Euro.

I perioden fra d. 1. juli 2017 til og med d. 4. september 2017 har du mulighed for at indsende et billede til os. Billedet skal fremhæve de ideer og mål, der ligger i Interreg-programmet og genspejle det dansk-tyske samarbejde. Vi ser gerne, hvad du forbinder med Interreg og hvordan du oplever EU i din hverdag. Derudover ser vi også gerne billeder, der indfanger programregionens natur- og kulturrum.

Indsendelse sker elektronisk per mail til ceh@rsyd.dk. Udover billedet skal du vedhæfte den underskrevne formular vedr. ophavs- og brugerrettigheder.

Koncept og deltagerbetingelser fotokonkurrence

Motto: Et billede siger mere end 1000 ord

Tema
Konkurrencens motto er „Et billede siger mere end 1.000 ord“. De indsendte fotos skal omhandle programmet Interreg Deutschland-Danmarks ideer og mål og afspejle det frugtbare samarbejde imellem Danmark og Tyskland. Kultur, turisme, uddannelse, energi og innovation m.fl. er relevante slagord.

Motiver til emnerne: „Arbejde og uddannelse“, „Mennesker i aktion“, „Ved vandet“ samt „Forsamlinger af mennesker“ modtages også meget gerne. Lad det grænseoverskridende samarbejde komme til udtryk eller indfang programregionens natur- og kulturrum. Indfang evt. også hvad Du forbinder med Interreg og hvordan Du oplever EU i hverdagen.

Præmier[1]

  1. Plads: Gavekort pĂĄ 200,00 Euro
  2. Plads: Gavekort pĂĄ 150,00 Euro
  3. Plads: Gavekort pĂĄ 100,00 Euro

Særpris: Gavekurv (værdi 50,00 Euro)

Varighed
Fotos kan indsendes fra den 1. juli 2017 til og med den 4. september 2017. Vinderne udvælges i uge 37 og bliver derpå personligt underrettet. Efterfølgende bliver vindernes navne offentliggjort på programmets kommunikationsplatforme (Facebook, LinkedIn og hjemmeside).

Deltagerbetingelser
Alle er berettiget til at deltage. Juryens medlemmer (og deres nære familiemedlemmer) samt Interreg Deutschland-Danmark-programmets medarbejdere er udelukket fra at deltage.
Det er gratis at deltage i konkurrencen. Fotos taget som led i Interreg-projekter (projektpartnerskaber), mĂĄ gerne indsendes.
Fotoet skal stamme fra programområdet. Der kan indsendes et eller flere enkeltfotos – collager og sammensatte fotos kan ikke indgå i konkurrencen.
Ved indsendelse af fotoet overdrager deltageren brugsretten af fotoet til programmet Interreg Deutschland-Danmark.

Indsendelse af fotos senest den 4. september 2017 pr. mail inkl. den underskrevne formular ophavs- og brugerrettigheder til ceh@rsyd.dk.

Deltageroplysninger:
Deltageren skal angive følgende oplysninger i e-mailen:

  • For- og efternavn
  • E-Mail-adresse
  • Telefonnummer (inkl. forvalg/landekode)
  • Titel pĂĄ fotoet
  • Kort beskrivelse af det særlige ved fotoet (Hvad ses pĂĄ fotoet? Hvor blev fotoet lavet?)
  • Underskreven formular vedr. ophavs- og brugsret.
  • Personer under 18 ĂĄr skal fremsende en samtykkeerklæring fra forældrene.

Udvægelse af vinderne
Vinderne udvælges af en jury bestående af de fire formænd fra Interreg-udvalget[2] og repræsentanter fra programadministrationen. Kriterier for nomineringen af fotos og udvalg af vinderen koncentrerer sig om formidlingen af EU i hverdagen, det dansk-tyske samarbejde og sammenhængen med Interreg Deutschland-Danmarks mål (f.eks. kultur, turisme, uddannelse, innovation, energi).

Motivet, fotoets budskab og æstetik bedømmes samlet. Der uddeles en 1., 2. og 3. præmie (i form af gavekort) og en særpris til det foto, der efter juryens opfattelse bedst indfanger Interreg-programmets bidrag til programregionen (se mere under tema ovenfor).

Vinderne har mulighed for selv at vælge, hvad gavekortet skal udstedes til. Destinationen skal dog være beliggende i programregionen.
Vinderne vil derudover modtage et diplom, underskrevet af Interreg-udvalgets fire formænd.

Ansvarsfraskrivelse og rettens vej
Programmet Interreg Deutschland-Danmark frasiger sig ethvert ansvar for de indsendte fotos og deres indhold, samt et eventuelt retsligt efterspil.

Arrangør af fotokonkurrencen er programmet Interreg Deutschland-Danmark. Ansvarlig:
Interreg-Sekretariat in KrusĂĄ
Flensborgvej 26a
DK-6340 KrusĂĄ
Tlf.: +45 7663 8230
www.interreg5a.eu

[1] Vær opmærksom på, at præmierne er skattepligtige efter danske regler. Region Syddanmark vil indberette præmien til SKAT.

[2] Bøje Winther, regionsrådsmedlem i Region Sjælland, og Hans Philip Tietje, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark. Peter Sönnichsen, kredspræsident i Plön, og Simone Lange, overborgmester i Flensborg.