loader image

Frie midler skal tilbage til programmet

Det kan være svært at lægge budget og ramme helt præcist med udgifterne, når man som projekt skal kigge tre år ud i fremtiden. Og nogle gange viser det sig, at aktiviteterne faktisk kan gennemføres billigere, priserne er lavere end forventet eller der opstår synergier, som fører til besparelser – der kan være mange årsager, og det er der ikke noget problem i.

Men der opstår et problem, hvis projektet er tæt sin afslutning, før det står klart, om en del af midlerne ikke bliver brugt. Da Interreg-programmet var ungt og nystartet, kunne overskydende midler ved et projekts slutning forblive i programmet og stilles til rådighed for andre projekter. Men nu, hvor programmet har nået en moden alder og nærmer sig sin afslutning, lukker den mulighed efterhånden også. For hvis der kommer midler tilbage til programmet, så har interesserede projektaktører brug for tid til at udvikle og indsende en ansøgning, før de kan få midlerne. Den forberedelsestid skal der altid tages højde for – og den skal lægges oven i projektets bevilgede løbetid.

Derfor vil Interreg-administrationen i den kommende tid kontakte de projekter, der befinder sig i deres sidste halvdel, for at høre, om man regner med at bruge hele sit tilskud til godkendte aktiviteter, eller om der eventuelt bliver midler fri.

Interreg-udvalget, der styrer programmets forløb, arbejder for at binde midlerne i gode projekter, så pengene på bedste vis kommer regionen og det grænseoverskridende samarbejde til gode. Hvis det ikke lykkes, går støttemidlerne tilbage til EU-Kommissionen. Derfor er det vigtigt, at Interreg-administrationen og projekterne arbejder sammen om at lede midlerne hen, hvor de på nuværende tidspunkt gør mest gavn.