loader image

I skyggen af corona: 18 nye borgernære kulturprojekter godkendt

Verden er vendt på hovedet og skridt for skridt kæmper vi os tilbage mod en vis normalitet. Interreg er et centralt værktøj til at bringe mennesker, virksomheder og institutioner i hele Europa sammen på tværs af landegrænserne. Den gensidige udveksling, at lære af hinanden og lære hinanden at kende, mens kulturelle, sproglige eller strukturelle forskelle ikke ses som barrierer, men sammen overvindes og grænseoverskridende løsninger findes – netop det er Interreg og netop det har vi brug for. Måske endda endnu mere end nogensinde før, nu hvor corona-pandemien har ramt os.

Det er ingen hemmelighed, at corona-krisen er en udfordring for det grænseoverskridende samarbejde. Dog er det heller ingen hemmelighed, at det dansk-tyske samarbejde ikke stopper ved en lukket grænse. Det grænseoverskridende Interreg-samarbejde lever af engagement, tillid og viljen fra alle involverede til at drive den dansk-tyske region fremad.

Og sĂĄdan blev, i skyggen af Corona-pandemien, ikke mindre end 18 gode mikroprojekter godkendt, der nu venter pĂĄ at kunne komme i gang, sĂĄ snart situationen tillader det.

Grænseoverskridende møder øger den interkulturelle forståelse

Med ønsket om at styrke den interkulturelle forståelse og sørge for personlig udveksling mellem danskere og tyskere i alle aldersgrupper støtter programmet – Interreg Deutschland-Danmark – to såkaldte paraplyprojekter inden for kultur og grænseoverskridende møder. De har navnene ”KursKultur 2.0” og ”kultKIT: Dansk-tyske møder”. Begge initierer og støtter mindre projekter med fokus på den interkulturelle forståelse, eksempelvis møder mellem skoleelever eller sportsarrangementer.

Ofte kræver det kreative ideer at vække interessen for nabolandet, kulturen og sproget, for at opmuntre mennesker til at bevæge sig ud af deres ”comfortzone” og lære nye/fremmede ting og mennesker at kende.

KursKultur 2.0 har i alt bevilget 176.802 Euro til ni nye mikroprojekter. Et eksempel er projektet ”Kage uden grænser”, der handler om formidlingen og videreudviklingen af bage-traditioner i grænselandet.

”Jeg er glad for, at vi med disse nye bevillinger kan give danske og tyske kulturaktører mulighed for at gennemføre spændende projekter, der tilgodeser befolkningen. Projekterne er indholdsmæssigt meget forskellige og viser, at det dansk-tyske samarbejde udvikler sig”, siger Anne-Mette Olsen, projektleder i projektet KursKultur 2.0.

Læs mere om de godkendte projekter fra KursKultur 2.0 her: https://www.kulturfokus.dk/fileadmin/content/downloads/pdf_kurskultur/pressemitteilungen/2020_PM_3_KursKultur_2.0_bevilling_kultur-_og_netvaerkspulje.pdf

Erfaringerne fra Corona-krisen skal bruges fremover

Projektet ”kultKIT: Dansk-tyske møder” har også hjulpet yderligere ni spændende mikroprojekter på vej. Selvom projekterne ikke kan begynde som forventet, prøver projektleder Jeppe Pers at takle situationen på en fleksibel måde og afslører, at den udfordrende situation og ønsket om at videreføre det grænseoverskridende samarbejde og dialogen har givet ham en ny ide til fremtidige projekter:

”I kultKIT-projektet får vi det bedste ud af Corona-krisen, idet innovative mikroprojekter, der kan udvikles og gennemføres digitalt/online, skal støttes. Målet er på den ene side fortsat at støtte den grænseoverskridende udveksling i denne svære tid og på den anden side at kunne genanvende de digitale projektkoncepter i fremtiden som værdifulde supplementer til de fysiske møder.”

For at alle godkendte klassiske projekter med fysiske møder kan finde sted, har kultKIT i dialog med danske og tyske mikroprojektaktører udvidet rammebetingelserne for mikroprojekterne væsentligt, for dermed at minimere de negative konsekvenser af grænselukningen. Skoler, foreninger og interesserede borgere får fortsat indgående rådgivning individuelt og i form af webinarer. Derigennem skabes nye samarbejdsmuligheder. Projektpartnernes samarbejde i kultKIT kan i vid udstrækning fortsættes gennem en ny digital infrastruktur.

”Corona-krisen er for os også en chance for at implementere den digitale transformation yderligere og derigennem vedvarende forbedre forudsætningerne for det grænseoverskridende samarbejde”, fortæller Jeppe Pers, projektleder for kultKIT, Næstved Kommune.

Læs mere om kultKIT: Dansk-tyske møder og støtte af kulturprojekter i den østlige del af grænseregionen på kultkit.eu.