loader image

Interreg-udvalget siger JA TAK til fire nye projekter

To gange om året plejer Interreg-udvalgets 34 medlemmer at mødes, enten i Danmark eller Tyskland, for at drøfte Interreg-programmets fremdrift og for at tage stilling til, det vil sige godkende eller tilbagevise, indkomne projektansøgninger. Grundet corona har det ikke været muligt for medlemmerne at mødes fysisk, men det har ikke forhindret dem i at godkende fire nye Interreg-projekter.

”Corona-pandemien har kastet os alle ud i uvante situationer. Det kom ogsĂĄ til at gælde for Interreg-udvalget, som nu og for første gang har taget vigtige beslutninger uden at mødes fysisk. Det kunne kun lade sig gøre, fordi vi i denne programperiode har opbygget gode samarbejdsrelationer. De viste deres styrke nu, hvor vi fik løst et problem via videomøder, delmøder og skriftlig votering”, lyder det fra Preben Jensen, dansk formand for Interreg-udvalget og regionsrĂĄdsmedlem i Region Syddanmark.

I Interreg-administrationen har vi de sidste mange uger arbejdet på at forberede og realisere et alternativ til et fysisk udvalgsmøde. Og det er derfor meget tilfredsstillende, at det med hjælp fra alle parter kunne realiseres på trods af de særlige omstændigheder.

”Samtidig med, at vi skulle tage stilling til nye spændende projekter, var der ogsĂĄ et særligt ”projekt”, nemlig ”beslutningstagning” under corona-betingelser, pĂĄ dagsordenen. Interreg-udvalget løste udfordringen uden problemer, hvilket i høj grad skyldes den gode kommunikation mellem udvalgets formænd” , fortæller Stefan Leyk, tysk formand for Interreg-udvalget og kredspræsident for Kreis Plön.

De nye godkendte projekter modtager et samlet tilskud pĂĄ ca. 3,3 mio. euro og projekterne starter officielt omkring sommer og efterĂĄret 2020. Med de nye projekter har Interreg-udvalget nu bevilget i alt 59 dansk-tyske projekter.

Klassisk musik med ny sound

Under mottoet ”klassisk musik med tidens puls” vil det nye projekt KREATIV LAB – DigiSOUNDS motivere og involvere elever til at genkomponere klassisk musik med digitale elementer og analoge musikinstrumenter. Projektpartnerne ønsker at styrke den interkulturelle forståelse blandt unge mennesker og vil bringe mennesker sammen til personlige møder, herunder til de koncerter, der skal holdes på tværs af grænsen. Med musikken som universelt sprog skal elever, lærere, pædagoger og andre interessenter opleve, at sprogbarrierer mindskes, mens tilhørsforholdet og samhørigheden styrkes, når musikken bringer mennesker sammen.

Digital udvikling: Modernisering af skoleundervisningen

I følge internationale undersøgelser er uddannelsessystemerne i Danmark og Tyskland ikke forberedte på den fremtidige digitale transformation af arbejdsmarkedet. Der er et presserende behov for handling, så unge mennesker hurtigt kan komme i gang med arbejdslivet med en grundlæggende uddannelse i digital teknologi i bagagen. Det nye projekt DiASPer – Digital arbejdsverden fra skoleperspektivet sigter mod at øge unge menneskers kompetencer inden for jobrelaterede digitale teknologier for at forberede og uddanne fremtidige specialister til arbejdsmarked 4.0. For hurtigt at opnå en bred effekt vil projektpartnerne implementere elementer inden for digital teknologi i den almindelige undervisning i STEM-fagene (matematik, datalogi, naturvidenskab, teknologi). Med projektet DiASper vil det lykkes at modernisere STEM-skoleundervisningen, efteruddanne lærere og gøre det muligt for unge at erhverve sig en grunduddannelse i digital teknologi for på den måde at bidrage til at nedbringe manglen på kvalificeret arbejdskraft. Projektet kan derigennem biddrage til at sikre den økonomiske, samfundsmæssige og erhvervsmæssige udvikling i den dansk-tyske programregion.

Fælles syspunkter på en dansk-tysk fortid og fremtid

I anledning af 100-ĂĄrs jubilæet for folkeafstemningen i den dansk-tyske grænseregion fĂĄr det nye projekt PerspektivRegion – Dansk-Tysk Erindrings- og Fremtidsparlament en rolle. I projektet skal der udarbejdes fælles synspunkter pĂĄ historien samt fremtiden for grænseregionen og der skal findes fælles løsninger pĂĄ fælles udfordringer. Dette skal opnĂĄs gennem erindrings- og fremtidsparlamentsarrangementer med en varighed pĂĄ en uge, hvor 50 deltagere fra grænseregionen pr. parlament diskuterer forskellige emner og udfordringer i arbejdsgrupper og pĂĄ fællesmøder. Resultaterne fra parlamentsarrangementerne skal præsenteres for offentligheden pĂĄ en række arrangementer, f.eks. i form af videoer, pĂĄ kunstudstillinger og ved uddelingen af en nyoprettet dansk-tysk kunstpris. Projektarbejdet resulterer i en øget viden blandt mennesker i regionen om dansk og tysk levevis, kultur og den fælles historie hen over grænsen.

Fælles om en dansk-tysk bæredygtig udvikling

Med vedtagelsen af FNs mål for bæredygtig udvikling (SDG: sustainable development goals) i 2015 har hele verden aftalt en plan for en bæredygtig fremtid. Det netop godkendte projekt SARA har som hovedmål at implementere FN’s mål for bæredygtig udvikling i den dansk-tyske programregion. Behovet for SARA-projektet begrundes i den negative virkning, som den ikke-bæredygtige udvikling har, og som tydeligt kan mærkes i både Danmark og Tyskland. Emnerne klima og bæredygtige alternativer er ikke nye, men til stadighed meget aktuelle. Projektpartnerne vil tage fat i denne fælles udfordring og oversætte SDG’erne til et regionalt og lokalt behov ved f.eks. at udveksle viden på tværs af grænsen. Projektarbejdet skal blandt andet resultere i et grænseoverskridende samarbejde af permanent karakter, sikre vidensdeling og skabe et fælles grundlag for fremtidige beslutninger med henblik på en fælles bæredygtig udvikling.

Udover at godkende fire nye Interreg-projekter drøftede Interreg-udvalget også programmets økonomiske status for prioriteterne og Interreg-samarbejdet mellem Danmark og Tyskland efter 2020.


Infoboks nye godkendte projekter

KREATIV LAB – DigiSounds

Leadpartner: Technische Hochschule LĂĽbeck
Tilskud: 1.189.992 €
Projektperiode: 01.06.2020 – 31.08.2022

Prioritet: 4.2 – Funktionelt samarbejde

27 dansk-tyske projekt- og netværkspartnere deltager i projektet.

DiASper – Digital arbejdsverden fra skoleperspektivet

Leadpartner: IPN – Leibniz-Institut fĂĽr die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel
Tilskud: 636.162,50 €
Projektperiode: 01.08.2020 – 30.06.2023

Prioritet: 3.2 – arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse

Syv dansk-tyske projekt- og netværkspartnere deltager i projektet. 

PerspektivRegion – Dansk-Tysk Erindrings- og Fremtidsparlament

Leadpartner: Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein
Tilskud: 866.597,80 €
Projektperiode: 01.07.2020 – 31.03.2023

Prioritet: 4.2 – Funktionelt samarbejde

Ni dansk-tyske projekt- og netværkspartnere deltager i projektet. 

SARA (Sustainable Development Goals, SDGs, Adaptable Indicators and Methods, Regional Development and Active Implementation)

Leadpartner: Region Syddanmark
Tilskud: 646.427,37 €
Projektperiode: 01.09.2020 – 31.08.2022

Prioritet: 4.1 – Funktionelt samarbejde

18 dansk-tyske projekt- og netværkspartnere deltager i projektet.