loader image

Interreg erfaringsudveksling

Det er tidlig tirsdag morgen. En flok friske Interreg-mennesker står på perronen på Padborg station. Klar til at hoppe på toget mod København. Vi skal på en faglig studietur til et af vores søster-programmer ”Interreg Øresund Kattegat Skagerrak”, kort ÖKS-programmet. På forhånd har vi et indtryk af, at dette program på mange forskellige punkter minder om det dansk-tyske, så derfor lyder missionen: erfaringsudveksle og lære af hinanden, for at blive endnu bedre.

Studieturen var enorm lærerig, netop fordi vi har rigtig mange ting til fælles med ÖKS-programmet, både i forhold til indsatsområder, antal godkendte projekter, involvering af private partnere og meget mere. Sidst, men ikke mindst, står begge programmer foran lignende udfordringer og opgaver. For eksempel oplever ÖKS-programmet også en udfordring ift. at generere projekter i bestemte prioriteter og også her er de ved at evaluere programmets foreløbige resultater. Derfor stod emnerne programevaluering, styringsmuligheder for at afdække alle prioriteter, erfaringer med involvering af private partnere og effektiv kommunikation øverst på dagsorden. Dette resulterede bl.a. i drøftelser af, om der er mulighed for at samle kræfterne, når vi kommunikerer om effekten af EU’s investeringer.

Studieturen bød også på sjove, men lærerige indslag. I et såkaldt ”programme-slam”, en quiz inspireret af ”Jeopardy”, kæmpede vi om, hvem der ved mest om det andet program.  Kender du f.eks. det svenske ord for beskæftigelse? eller ved du hvor mange tyske programpartnere, der deltager i Interreg Deutschland-Danmark?  Kollegerne fra ÖKS-programmet havde mest styr på detaljerne og løb med præmien.  Tillykke til de meget alvidende kolleger fra ØKS.

Efter 24 timer vendte vi snuden hjemad igen, fyldt med nye informationer og kontakter, og med masser af inspiration fra den dansk-svensk-norske måde at drive Interreg på. Vi siger mange tak til ÖKS-programmet for at gæste os i 2 dage og glæder os til det fremtidige samarbejde.