loader image

Interreg-projekt stifter nyt museumsforbund

Snip snap snude, et Interreg-projekt er næsten ude. Tip tap tønde, noget nyt kan begynde. Disse ord sammenfatter konferencen i Nykøbing Falster, hvor tre museer i september officielt stiftede NORDMUS-forbundet.

Interreg-projektet NORDMUS nærmer sig afslutningen, og projektet slutter af med et kæmpe brag. Synlighed og forankring af projektresultater er centrale stikord i Interreg-verdenen og NORDMUS-projektet er et godt eksempel herpå.

Projektet har nemlig netop stiftet NORDMUS-forbundet, et museumsnetværk mellem museer i Danmark og Tyskland, der arbejder med dansk og tysk kulturarv, kulturhistorie og kunsthistorie. Formålet er at styrke samarbejdet mellem eksisterende institutioner, så museerne i NORDMUS også i fremtiden kan påtage sig fælles projekter til fælles bedste.

Partnerne bag Interreg-projektet NORDMUS

Projekt- og netværkspartnerne i NORDMUS fordeler sig bredt i programområdet og det betyder derfor, at det nye forbund får et vidtrækkende netværk.

De tre museer i forbundet er Museum Lolland-Falster og Museum Vestsjælland fra dansk side, og Oldenburger Wallmuseum fra tysk side. Museumsforbundet NORDMUS er åbent for alle relevante museer og kulturinstitutioner. Håbet er, at så mange som muligt vil være med.

Vi har brugt de seneste tre år på at skabe netværket, og nu sætter vi kultursamarbejdet mellem Danmark og Tyskland op i et højere gear, hvor vi forpligter os på hinanden for at fremme museernes og kulturlivets mange facetter i et tæt samarbejde på tværs af Østersøen. Vi lever i et grænseland, og museumsforbundet fokuserer på, at museerne fremmer den fælles historie over for museumsgæsterne”, siger Ulla Schaltz, som er direktør for Museum Lolland-Falster og leder af museumsforbundet.

Siftelseskonferencen er starten på noget stort

Stiftelseskonferencen markerede højdepunktet for Interreg-projektet NORDMUS, som over tre år har skabt grundlaget for det nydannede museumsforbund.

Knap 50 interesserede deltog i konferencen. Som opvarmning hørte de journalisten, Torben Stenos, veloplagte foredrag om forskellen mellem danskere og tyskere. Det gav smil på læben! Kulturminister Mette Bock sendte en videohilsen, hvor hun understregede vigtigheden af at samarbejde over grænser.

Derefter delte partnerne nogle af de mange erfaringer, som Interreg-projektet har givet dem. Fuglsang Kunstmuseum og Benhaus-Drägerhaus Museum i Lübeck fortalte eksempelvis om, hvad forskellig udstillingspraksis havde af betydning, da de arrangerede en fælles kunstudstilling.

Museum Vestsjælland og Oldenburger Wallmuseum fortalte om de frugtbare erfaringer, der kom af at lade de to museers frivillige mødes og deltage i hinandens arbejde. Derudover fremlagde de en undersøgelse af forskelle og ligheder mellem brug af frivillige på danske og tyske museer.

Allerede under stiftelseskonferencen kom der  de første indmeldelser i museumsforbundet, og det lover godt for fremtiden.

Læs mere om NORDMUS her.