loader image

Lander Interreg-resultater i en støvet skuffe?

Nogle gange hører man, at EU-penge viser sig at være dyre lærepenge. Men i Interreg Deutschland-Danmark er det igennem et permanent fokus på effekter rent faktisk lykkedes at sikre, at EU-pengene i overvejende grad giver udslag i både synlighed og forankring af projektresultater.

Et Interreg-projekt defineres af en fastsat ramme for tid, indhold, mål og ikke mindst penge. Hvis man kigger på de tildelte midler, er dette sikkert rigtigt. Men hvad er egentlig målet for Interreg-projekterne? Er projekterne overhovedet begrænset af tid? Eller er tidsrammen blot et udtryk for, hvor længe projekterne modtager støttemidlerne fra Interreg? Og hvorfor er Interreg vigtigt for borgerne, de modtager jo ikke nogle af pengene?

For vores projekter står følgende tankegang altid øverst på listen: Projekterne (læs resultaterne) skal kunne fortsætte og stå på egne ben – også når der ikke flyder flere Interreg-penge.

Det er altså ikke kun et ønske, men en målsætning, at projektresultaterne giver en vedvarende effekt, herunder både i forhold til målgrupperne

Hvordan Interreg-resultater forankres

Der er heldigvis rigtig mange og endnu flere gode eksempler på, at det lykkes at forankre resultaterne. Og det giver merværdi for borgerne, synlighed af effekter og forankring af EU-investeringer. Lad os her nævne blot fire gode eksempler:

NORDMUS-projektet slutter med udgangen af året. Et foregangsprojekt, der har formået at koble museer og kulturinstitutioner fra Danmark og Tyskland med hinanden, og sætte fokus på den fælles kulturarv samt kultur- og kunsthistorie. Her er det lykkedes partnerne bag NORDMUS at stifte et enestående grænseoverskridende museums-forbund, et officielt forbund, der lever videre uden Interreg-tilskud. Læs mere om forbundet her.

En ærlig dialog mellem patient og læge er grundlaget for et godt behandlingsforløb. Det var den tese, som sundhedsprojektet PROMETHEUS, der sluttede i august 2018, arbejdede ud fra. Det lyder nemt, men realiteten ser anderledes ud. I PROMETHEUS har man derfor udviklet diverse hjælpemidler og værktøjer, som skal hjælpe både personale og patienter til at kommunikere med hinanden i øjenhøjde. Ét af mange resultater er et blærekræft-efterbehandlingshæfte, som allerede er implementeret og bliver brugt på flere sygehuse i både Danmark og Tyskland. Projektet har dermed skabt et brugbart værktøj på overskuelige 56 sider, i stedet for tunge 371 sider, som patienter og personale før har anvendt i forbindelse med diagnose og efterbehandling af kræft. Læs mere om PROMETHEUS her.

Vi kunne nævne mange gode eksempler

For blot at nævne to yderligere gode eksempler på en vedvarende og vellykket forankring af Interreg-midler, så vælger vi at pege på to projekter, som stammer fra nogle af vores forgængerprogrammer. Det drejer sig om den tyske akutlægehelikopter og eventen ”Kongelig Classic 1855”.

Vi skal tilbage til året 2005, hvor der under Interreg3A-programmet blev skabt et samarbejde, så redningshelikopteren med base i den tyske by Niebüll må flyve over grænsen for bl.a. at hjælpe forulykkede eller syge borgere i Sønderjylland. I starten af 2018 blev aftalen fornyet, som betyder, at akutlægehelikopteren også i fremtiden må flyve over grænsen for at redde liv.

Kapsejleventen ”Kongelig Classic 1855” blev 2012 sat i verden som et Interreg4A-projekt. Projektet sluttede i 2015, men sidenhen har kapsejleventet stået på egne fødder. Således har Aabenraa, Sønderborg og Flensborg formået at holde liv i ”Kongelig Classic 1855” og hvert år fejres områdets unikke maritime kulturhistorie med aktiviteter til lands og til vands.

Hvordan Interreg-samarbejdet bliver synlig

Det er derfor ikke tilfældigt, at netop ”Kongelig Classic 1855” var rammen for vores første stop med vores storslåede Interreg-karavane. Formålet med Interreg-karavenen er at sætte spotlight på Interreg-samarbejdet og ikke mindst at fremvise konkrete resultater, for at synliggøre merværdien og tydeliggøre, hvorfor Interreg-samarbejdet er vigtigt – nu og i fremtiden!

For at svare på vores lidt provokerende overskift, så er der ingen, der skal være i tvivl om, at vi, sammen med vores Interreg-projekter, fortsat vil gøre vores yderste for at sikre, at Interreg-resultaterne ikke lander i en støvet skuffe.