loader image

Projektevaluering: hvordan gĂĄr det med Interreg-projekterne?

Hvordan kan projekterne understøttes endnu bedre i deres implementering? Hvad kan vi som administration gøre bedre? Hvorfor fungerer en ting for det ene projekt og ikke for det andet? Kan projekter sammenlignes med hinanden?

For at få svar på bl.a. disse spørgsmål besluttede Interreg-udvalget i efteråret 2015 at der skal gennemføres en ekstern evaluering af alle godkendte projekter. Efter en udskrivning i hele Europa blev opgaven tildelt virksomheden Kienbaum Consultants fra Hamburg.

I januar 2017 lød så startskuddet: 18 projekter skulle evalueres. Nikolaj Bøggild og Annegret Bötel fra virksomheden Kienbaum samlede alle relevante data om projekterne, herunder om antal projektpartnere, projektets hovedmålsætning og hvor stor en andel af budgettet, der er blevet brugt. Disse og mange andre spørgsmål blev drøftet i et interview med sekretariatets sagsbehandlere, inden projektaktørerne blev opfordret til at udfylde et spørgeskema. Det særlige ved det er, at også netværkspartnerne, dvs. partnere uden finansielt ansvar, deltager i undersøgelsen. Efter et telefoninterview med leadpartneren er næste skridt, at Kienbaum gennemfører en såkaldt 360-graders workshop.

På disse workshops skal der deltage fest mulige af de personer, der er tilknyttet til projektet. Dvs. ikke kun projektpartnere, men også netværkspartnere opfordres til at deltage. Workshoppen varer fire timer og følgende emner står på dagsordenen: samarbejde og projektstruktur, målopfyldelse samt effekter og forankring af projektet. Udgangspunkt for diskussionen af de enkelte emner er resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Og her får projektaktørerne de første ”øjenåbnere” – og det på forskellig vis: aktørerne får at vide, hvad de er gode til, men også hvor der er potentiale for forbedringer.

Resultaterne fra de foretagne interviews, spørgeskemaundersøgelsen og workshoppen danner dernæst grundlag for en rapport, som sendes til projekterne og Interreg-administrationen. Et af de belyste emner er også, hvordan forholdet mellem administrationen og projektet er hhv. hvor der er administrative udfordringer. Interreg-administrationen undersøger derpå, hvordan disse udfordringer kan håndteres bedst muligt. For at fremme læringsprocessen yderligere følger den enkelte sagsbehandler fra Interreg-sekretariatet herefter op på forløbet via et personligt service-besøg.

På denne måde er der fokus på fælles læring og ikke kontrol af projektaktørerne. De enkelte workshops er i fuld gang og vi er spændte på at se resultaterne og handlingsanbefalingerne i form af et kvalificeret blik udefra.

Og hvordan oplevede projektaktørerne workshoppen? Her følger nogle statements, som giver et indtryk:

”Den 06. juni blev 360°-workshoppen for midtvejsevalueringen gennemført. De tre oplægsholdere fra Kienbaum var forberedt godt både organisatorisk og indholdsmæssigt og havde beskæftiget sig med projektet forinden. Det viste sig bl.a. ved, at de stillede konkrete spørgsmål og kunne udlede en præcis sammenfatning efter samtalen vedrørende projektstrukturer, målopfyldelse effekter og den bæredygtige forankring af projektet. Disse emner blev forinden annonceret som omdrejningspunktet for drøftelsen, så de otte projektmedarbejdere fra begge organisationer præcist vidste, hvad vi skulle snakke om. Samlet set var det tale om en godt forberedt, struktureret og meget behagelig samtale.” Stefanie Herzog, projekt PANaMa

”Workshoppen var inspirerende og i diskussionen har vi fået værdifuldt input for det fremtidige projektarbejde via et blik udefra.” Erla Hallsteinsdóttir, projekt kultKIT

”Evalueringen var en fremhævning af styrkerne i vores projekt. Grundet et manglende sammenligningsgrundlag var det endnu ikke muligt at indordne projektet, men det samlede forløb var positivt og det handlede ikke på et eneste tidspunkt om at finde mulige fejl.” Katharina Rubahn, projekt CarpeDiem

”Det var virkelig en god oplevelse for alle partnere, og jeg tror dagen i sig selv har styrket partnerskabet i projektet yderligere, samt skabt fokus på, hvor vi kan blive bedre.”Katharine Paarup Meyer, projekt Large Scale Bioenergy Laboratory 2