loader image

Temaanalyse Interreg 6A

Hvilke temaer og prioriteter skal indgå i det nye program?

Vi har brugt sommermånederne til meget intensivt at forberede det fremtidige Interreg 6A-program.

Den vigtigste milepæl var temaanalysen fra den eksterne rådgiver, hvor udfordringer, styrker og udviklingspotentiale for programregionen blev undersøgt. Med udgangspunkt i denne analyse udvikler rådgiverne nu temaer og prioriteter for den nye støtteperiode, men ikke alene. Styregruppen, som består af repræsentanter fra programpartnerne, havde den 23. september 2020 lejlighed til at vurdere resultaterne af temaanalysen. Simone Lange sagde her sammenfattende om betydningen af temavalgene: ”Vores temaer sender nogle stærke signaler. Europa – og dermed også vores succesfulde Interreg-samarbejde – bliver mere socialt, mere grønt, mere intelligent og mere forenet. Vi giver vigtige impulser og sætter klare prioriteter for en samlet europæisk og grænseoverskridende dansk-tysk fremtid.”

I november 2020 afholdes der flere workshops med relevante aktører fra vores programregion, blandt andet deltager sagkyndige repræsentanter fra regioner og kommuner, repræsentanter fra områderne arbejdsmarked, miljø, innovation og lignende interessegrupper. Repræsentanterne kan i workshopperne bidrage med yderligere input til prioriteter, mulige indsatsområder og forventede resultater. Ved udgangen af 2020 skal de endeligt udvalgte prioriteter og temaer for den nye støtteperiode foreligge.