loader image
Projekte > BONEBANK

BONEBANK

Homepage

www.bonebank.eu

Tilskud

2.177.042 €

Projektperiode

01.09.2015 – 30.08.2020

Leadpartner

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
(Campus Lübeck – UKSH)

Projektbeskrivelse

Nye muligheder, ny viden og i sidste ende nyt liv. Det er de resultater, som projekt BONEBANK stiller i udsigt. Stamceller er en særdeles værdifuld ressource og de kan redde liv – indirekte ved forskning i sygdomme og direkte ved behandling. Men i dag er det sådan, at knoglemarv, blod og stamceller fra rutineoperationer bortskaffes som affald. Det vil projektet BONEBANK lave om på. Stamcellerne skal tages til side, klargøres og opbevares i en dansk-tysk biobank til knoglemarvsstamceller. Stamcellerne vil så senere kunne bruges af patienterne selv, af andre patienter, forskere og medicinalindustrien.


Resultater

  • Udvikling af nye instrumenter og metoder til udvindelse af stamceller
  • Opbygning og markedsføring af en grænseoverskridende biobank for knoglemarvs-stamceller i Lübeck og Odense
  • Opbygning af en dansk-tysk kompetenceklynge til stamcellebaseret forskning og innovation

Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    3.857.102 Euro

Projektnavn

Grænseoverskridende biobank og innovationsplarform for knoglemarvs-stamceller (BONEBANK)

Downloads

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >