loader image
Projekte > BONEBANK

BONEBANK

Homepage

Findes ikke mere

Tilskud

2.177.042 €

Projektperiode

01.09.2015 – 30.08.2020

Leadpartner

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
(Campus Lübeck – UKSH)

Projektbeskrivelse

Nye muligheder, ny viden og i sidste ende nyt liv. Det er de resultater, som projekt BONEBANK stiller i udsigt. Stamceller er en særdeles værdifuld ressource og de kan redde liv – indirekte ved forskning i sygdomme og direkte ved behandling. Men i dag er det sådan, at knoglemarv, blod og stamceller fra rutineoperationer bortskaffes som affald. Det vil projektet BONEBANK lave om på. Stamcellerne skal tages til side, klargøres og opbevares i en dansk-tysk biobank til knoglemarvsstamceller. Stamcellerne vil så senere kunne bruges af patienterne selv, af andre patienter, forskere og medicinalindustrien.

For at dette scenarie kan blive virkelighed skal der udvikles nye instrumenter og metoder, der skal bruges på sygehusene ved operationerne, når cellerne skal tages til side. Men også i forhold til transporten af stamcellerne til biobanken og i forhold til at sikre patienternes tilsagn, skal der udvikles holdbare løsninger. Selve biobanken skal også skabes og drives i en dansk-tysk sammenhæng. Det kræver, at den juridiske og politiske ramme er i orden. Men ligeså vigtigt er det, at alle nødvendige tiltag til kvalitetssikring afklares og indføres. Anvendeligheden af den viden og det materiale der lagres i biobanken skal sikres. Det sker ved udarbejdelsen af en database, der kan anvendes til forskning. Men selv det mest fantastiske koncept er ubrugeligt, hvis målgruppen ikke ved noget om det. Biobanken skal derfor også markedsføres som et led i projektet. På den vis opnås der med BONEBANK genanvendelse på højt plan, til gavn for hele regionen.


Resultater

  • Udvikling af nye instrumenter og metoder til udvindelse af stamceller
  • Opbygning og markedsføring af en grænseoverskridende biobank for knoglemarvs-stamceller i Lübeck og Odense
  • Opbygning af en dansk-tysk kompetenceklynge til stamcellebaseret forskning og innovation

Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    3.857.102 Euro

Projektnavn

Grænseoverskridende biobank og innovationsplarform for knoglemarvs-stamceller (BONEBANK)

Downloads

Leadpartner

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Campus Lübeck – UKSH)
Ratzeburger Allee 160, 23562 Lübeck
Homepage: www.uksh.de

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Stryker Trauma GmbH, Schönkirchen/Kiel
soventec GmbH, Dannewerk
Life Science Nord Management GmbH, Kiel
Universität zu Lübeck, Interdisziplinäres Centrum für Biobanking-Lübeck (ICB-L) und Sektion für Translationale Chirurgische Onkologie & Biomaterialbanken (Klinik für Chirurgie, UKSH)
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Labor für Biomechanik und orthopädisch-traumatologische Forschung, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

Projektpartnere DK:
Universitätsklinikum Odense
Næstved Klinikum, Abteilung für klinische Immunologie

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck

Netværkpsartnere DK:
Health Innovation Centre of Southern Denmark, Odense
WelfareTech, Odense

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >