loader image

©Fit4Jobs@WaddenC
Projekte > Fit4Jobs

Fit4Jobs@WaddenC

Homepage

www.f4j.dk

Tilskud

1.559.542 €

Projektperiode

01.03.2018 – 30.06.2022

Leadpartner

Tønder Kommune

Projektbeskrivelse

Ligesom det er tilfældet med andre landområder i den dansk-tyske grænseregion er Nordfriesland og Tønder Kommune også ramt af konsekvenserne af de demografiske ændringer. Endvidere forbinder oplandet, som grænser op til kystlinjen, naboregionerne, som hverken har tilkørsel til motortrafikveje eller egen højere læreanstalt. Det vil sige, at der på begge sider af grænsen er brug for at udvikle det økonomiske samarbejdsområde på en fremtidssikret og vedvarende måde for at kunne tilbyde attraktive arbejdsplader og imødegå mangel på kvalificeret arbejdskraft og dermed også borgere.

Fit4Jobs@WaddenC (F4J) er et arbejdsmarkedsprojekt på tværs af den dansk-tyske grænse, som har til hensigt at fjerne virksomhedernes, erhvervsinstitutionernes, arbejdstagernes og borgernes mentale barrierer og hindringer mht. at lære nabomarkedet nærmere at kende. Den nationale landegrænse skal ikke være en hindring for det tværgående samarbejde i en dansk-tysk region. Fælles værdier og synergier skal fremskynde udviklingen af regionerne.

Udgangspunkter for de enkelte aktiviteter er følgende:

 • Udveksling af viden virksomheder imellem under inddragelse af højere læreanstalter, mellem erhvervsinstitutioner/ og-aktører samt inden for videreuddannelsesbranchen
 • Mobilisering af fremtidig arbejdskraft: Elever, lærlinge, studerende og nye borgere samt
 • Synliggørelse af grænseregionen som værende et muligt sted at arbejde og bo.

Oparbejdelse af varige samarbejdsrelationer bl.a. mellem virksomheder, højere læreanstalter, erhvervsorganisationer samt videreuddannelsesinstitutioner giver anledning til udveksling af viden. Fordelene ved at arbejde på tværs af grænsen på et sammensmeltende dansk-tysk arbejdsmarked skal synliggøres og sproglig-kulturelle hæmninger nedbrydes. Derigennem skabes regionale jobtilbud og motivationen for fysisk mobilitet hen over grænsen øges. Erfaringerne fra projektet drøftes og videreformidles på programregionsniveau, således at det samlede INTERREG5a-programområde profiterer af det. For dem er også den planlagte udarbejdelse af en handlingsanbefaling vedrørende de digitale chancer og muligheder i grænseregionens landområder interessant.


©Fit4Jobs@WaddenC

Resultater

 • Udbygning af jobtilbud i en sammensmeltende grænseregion.
 • Øget vækst igennem dansk-tysk samarbejde
 • Øget arbejdstagermobilitet hen over grænsen
 • Informere arbejdstagere om området WaddenC og tilbyde tilflyttet arbejdskraft en velkommenservice på tværs af grænsen

Projektdetaljer

 • Prioritet 3.1 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

  Øge beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.1: Øget mobilitet for grænseoverskridende arbejdsmarked
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  2.559.542 Euro

Projektnavn

Fit4Jobs@WaddenC

Leadpartner

Tønder Kommune
Vestergade 9, 6270 Tønder
Homepage: www.toender.dk

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH (WFG-NF)
Kreis Nordfriesland
WFG Kreis Rendsburg-Eckernförde
WFA Kreis Plön

Projektpartnere DK:
Det Blå Gymnasium Tønder
Syddansk Universitet – Mads Clausen Institut
Fonden Business Kolding
Mind Factory by Ecco

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Unternehmensverband Unterelbe Westküste e.V. (UVUM)
Clustermanagement Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein (DiWiSH), WT.SH GmbH
Handwerkskammer Flensburg
KHW NF Süd / KHW NF Nord
Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH (WFA)
Nordfriesisches Innovations-Center (NIC)
Netzwerkagentur Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein (EE.SH)
NordNetz Bildung
Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH
Industrie- und Handelskammer zu Flensburg (IHK FL)
Stadt Flensburg
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH & CO. KG (WFGRD)
Wirtschaftsförderung Stadt Lübeck
Mittelstand 4.0 Agentur Kommunikation
Hochschule Flensburg – Dr. Werner Jackstädt-Zentrum für Unternehmertum und Mittelstand
Stadt Kiel
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.

Netværkspartnere DK:
Regionskontoret Sønderjylland-Schleswig
EASV, Erhvervsakademi Sydvest
EUC Syd
Tønder Erhvervsråd
Det Blå Gymnasium – Kursuscenter TOHA, Tønder
WorkLiveStay
UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)
Dansk Industri Sønderjylland c/o Eegholm A/S
Akademikernes A-Kasse
Arbejdsgiverne
Business Aabenraa S/I
CELF – Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster
Esbjerg Erhvervsudvikling
DJØF (Danmarks Juristernes og Økonomernes Forbund)
Jobcenter Guldborgsund
MindFactory by ECCO
ProVarde Erhvervsudvikling
Roskilde Universitet
Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab, Center for Grænseregionsforskning
Sorø Kommune
Tønder Gymnasium
Tøndermarsk Initiativet (TMI)
Væksthus Syddanmark
Region Syddanmark
Sønderborg Vækstråd

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >