loader image
forsamling

©Fit4Jobs@WaddenC
Projekte > Fit4Jobs

Fit4Jobs@WaddenC

Homepage

Ikon nætværksprojekt
www.f4j.dk

Tilskud

Ikon tilskud
1.559.542 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.03.2018 – 30.06.2022

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Tønder Kommune

Projektbeskrivelse

Ligesom det er tilfældet med andre landområder i den dansk-tyske grænseregion er Nordfriesland og Tønder Kommune også ramt af konsekvenserne af de demografiske ændringer. Endvidere forbinder oplandet, som grænser op til kystlinjen, naboregionerne, som hverken har tilkørsel til motortrafikveje eller egen højere læreanstalt. Det vil sige, at der på begge sider af grænsen er brug for at udvikle det økonomiske samarbejdsområde på en fremtidssikret og vedvarende måde for at kunne tilbyde attraktive arbejdsplader og imødegå mangel på kvalificeret arbejdskraft og dermed også borgere.

Fit4Jobs@WaddenC (F4J) er et arbejdsmarkedsprojekt på tværs af den dansk-tyske grænse, som har til hensigt at fjerne virksomhedernes, erhvervsinstitutionernes, arbejdstagernes og borgernes mentale barrierer og hindringer mht. at lære nabomarkedet nærmere at kende. Den nationale landegrænse skal ikke være en hindring for det tværgående samarbejde i en dansk-tysk region. Fælles værdier og synergier skal fremskynde udviklingen af regionerne.


gruppe personer foran bærbar
©Fit4Jobs@WaddenC

Resultater

 • Udbygning af jobtilbud i en sammensmeltende grænseregion.
 • Øget vækst igennem dansk-tysk samarbejde
 • Øget arbejdstagermobilitet hen over grænsen
 • Informere arbejdstagere om området WaddenC og tilbyde tilflyttet arbejdskraft en velkommenservice på tværs af grænsen

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 3: Menschen stehen neben einander
 • Prioritet 3.1 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

  Øge beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.1: Øget mobilitet for grænseoverskridende arbejdsmarked
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  2.559.542 Euro

Projektnavn

Fit4Jobs@WaddenC

Interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >