loader image
Projekte > Beredskab uden grænser – Version 2.0

Beredskab uden grænser – Version 2.0

Tilskud

557.111 €

Projektperiode

01.01.2017 – 30.06.2021

Leadpartner

Brand & Redning Sønderjylland

Projektbeskrivelse

Stormflod ved vestkysten, der er brug for alle hænder til at hjælpe. Pludselig opstår der akut risiko for digegennembrud, men beredskabet er optaget andetsteds. Syd for grænsen er der personer med både fagkompetence og fri kapacitet, men det er jo i Tyskland og disse personer har ikke mulighed for at hjælpe på den danske side af grænsen. Eksemplet er tænkt, men det er et faktum, at beredskabets mulighed for at hjælpe ofte stopper ved grænsen. Landegrænsen opleves i dag som en barriere for et tæt og koordineret beredskabsmæssigt samarbejde mellem Danmark og delstaten Schleswig-Holstein. Det skyldes bl.a. forskellig lovgivning, ansvarsfordeling, organisation og tekniske løsninger på området – og at der kun er en begrænset tradition for et tæt og koordineret samarbejde.

Beredskab uden Grænser – 2.0 skal sikre hurtig grænseoverskridende hjælp til borgere i nødsituationer og danne rammen om fagspecifikt samarbejde, f.eks. i form af øvelser og konferencer. Borgerne i grænseregionen vil med projektet modtage den mest kvalificerede og hurtige hjælp i nødsituationer, hvor deres liv, ejendom eller miljøet er truet – uanset fra hvilken side af grænsen hjælpen kommer. Projektet bygger i nogen udstrækning på de gode resultater, som Interreg-projekt 4a ”Beredskab uden Grænser” har skabt på brandområdet, men er grundlæggende et nyt projekt med et langt bredere beredskabsmæssigt perspektiv, et nyt indhold, nye og flere partnere og dækkende et større geografisk område. Dette øgede samarbejde vil være til stor gavn for den enkelte borger, der lever eller arbejder her, da beredskabsressourcerne i grænseområdet herigennem vil blive betragtet og indsat som et hele på tværs af grænsen.


Resultater

  • Et tæt og koordineret beredskabsmæssigt samarbejde mellem Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein
  • Fagspecifikt samarbejde, f.eks. i form af øvelser og konferencer

Projektdetaljer

  • Prioritet 4.1 - Funktionelt samarbejde

    Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.1: Øgning af den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    928.518 Euro

Projektnavn

Beredskab uden grænser – Version 2.0

Downloads

Leadpartner

Brand & Redning Sønderjylland
Højskolevej 1
6360 Tinglev

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Stadt Flensburg
Kreis Schleswig-Flensburg
Kreis Nordfriesland

Projektpartnere DK:
Sønderborg Kommune
Region Syddanmark

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Technisches Hilfswerk
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Kooperative Regionalleitstelle Nord

Netværkspartnere DK:
Region Sønderjylland-Schleswig
Syd- og Sønderjyllands Politi
Beredskabsstyrelsen
Sydvestjysk Brandvæsen

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >