loader image
tysk og dansk ambulancevogn

Beredskab uden grænser – Version 2.0

Tilskud

Ikon tilskud
557.111 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.01.2017 – 30.06.2021

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Brand & Redning Sønderjylland

Projektbeskrivelse

Stormflod ved vestkysten, der er brug for alle hænder til at hjælpe. Pludselig opstår der akut risiko for digegennembrud, men beredskabet er optaget andetsteds. Syd for grænsen er der personer med både fagkompetence og fri kapacitet, men det er jo i Tyskland og disse personer har ikke mulighed for at hjælpe på den danske side af grænsen. Eksemplet er tænkt, men det er et faktum, at beredskabets mulighed for at hjælpe ofte stopper ved grænsen. Landegrænsen opleves i dag som en barriere for et tæt og koordineret beredskabsmæssigt samarbejde mellem Danmark og delstaten Schleswig-Holstein. Det skyldes bl.a. forskellig lovgivning, ansvarsfordeling, organisation og tekniske løsninger på området – og at der kun er en begrænset tradition for et tæt og koordineret samarbejde.


samtale ved bord

Resultater

  • Et tæt og koordineret beredskabsmæssigt samarbejde mellem Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein
  • Fagspecifikt samarbejde, f.eks. i form af øvelser og konferencer

Projektdetaljer

  • Icon der Priorität 4: Puzzleteile greifen ineinander
  • Prioritet 4.1 - Funktionelt samarbejde

    Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.1: Øgning af den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    928.518 Euro

Projektnavn

Beredskab uden grænser – Version 2.0

Downloads

Interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >