loader image
Projekte > IntelliGrid

IntelliGrid

Tilskud

1.020.748 €

Projektperiode

01.08.2019 – 31.07.2022

Leadpartner

Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel HmbH

Projektbeskrivelse

En af de store udfordringer for vores energiforsyningssystemer er den effektive udnyttelse af bæredygtige energikilder. Produktionen af bæredygtig energi fra sol, vind og vand stiger stadigt i takt med, at forekomsten af fossile energikilder aftager og har en negativ indvirkning på klimaet. Dog er det sjældent, at den bæredygtige energi bruges samtidigt med, at den produceres. Det kan belaste de nuværende opbevaringsløsninger hårdt og forringe det optimale forbrugsmønster. Hvis energiforbruget i de europæiske husholdninger derimod kunne omlægges til de tidspunkter, hvor den grønne energi produceres, kan behovet for energilagring og/eller energitransport forringes markant.


Resultater

  • Udvikling af en brugervenlig platform til betjening af IntelliGrid systemet
  • Succesfuld styring af forbruget i private husholdninger
  • Bidrag til Load-Balancing

Projektdetaljer

  • Prioritet 2.1 - Bæredygtig udvikling

    Miljøbeskyttelse og bæredygtighed, Prioritet 2.1: Øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    1.701.246 Euro

Projektnavn

IntelliGrid – Intelligent styringsløsning af strømforbruget i private husholdninger

Downloads

  • er på vej…

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >