loader image
Projekte > IntelliGrid

IntelliGrid

Tilskud

1.020.748 €

Projektperiode

01.08.2019 – 31.07.2022

Leadpartner

Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel HmbH

Projektbeskrivelse

En af de store udfordringer for vores energiforsyningssystemer er den effektive udnyttelse af bæredygtige energikilder. Produktionen af bæredygtig energi fra sol, vind og vand stiger stadigt i takt med, at forekomsten af fossile energikilder aftager og har en negativ indvirkning på klimaet. Dog er det sjældent, at den bæredygtige energi bruges samtidigt med, at den produceres. Det kan belaste de nuværende opbevaringsløsninger hårdt og forringe det optimale forbrugsmønster. Hvis energiforbruget i de europæiske husholdninger derimod kunne omlægges til de tidspunkter, hvor den grønne energi produceres, kan behovet for energilagring og/eller energitransport forringes markant.

Udfordringen er at tilpasse den varierende efterspørgsel i private husholdninger til det svingende udbud. Her kommer projektet IntelliGrid ind i billedet. Gennem en intelligent styring af efterspørgslen i private husholdninger skal efterspørgslen tilpasses til udbuddet og derigennem bidrage til integreringen af bæredygtig energi i strømforsyningen. Flexible belastninger (f.eks. brugen af vaskemaskine, tørretumbler osv.) skal forskydes til de tidspunkter, hvor der produceres mest energi, og på den anden side skal energiforbruget sænkes på de tidspunkter, hvor der nu bruges mest energi. Til dette skal der udvikles et integreret system bestående af et brugervenligt user-interface, som skal testes i flere husholdninger.

Den største udfordring er behovet for fleksibilitet og den nemme betjening, da husholdningerne ud fra et økonomisk perspektiv ikke sparer væsentligt, idet de forskyder forbruget til dagens optimale tidsvindue. Løsningen skal derfor være brugervenlig og samtidig motivere forbrugerne til at forbruge strøm på det rigtige tidspunkt – ikke kun til fordel for dem selv, men til fordel for samfundet. Det er en udfordring! For at opnå det mål, arbejder danske og tyske virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner sammen med partnere fra kommunerne og energiforsyningsselskaberne.


Resultater

  • Udvikling af en brugervenlig platform til betjening af IntelliGrid systemet
  • Succesfuld styring af forbruget i private husholdninger
  • Bidrag til Load-Balancing

Projektdetaljer

  • Prioritet 2.1 - Bæredygtig udvikling

    Miljøbeskyttelse og bæredygtighed, Prioritet 2.1: Øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    1.701.246 Euro

Projektnavn

IntelliGrid – Intelligent styringsløsning af strømforbruget i private husholdninger

Downloads

  • er på vej…

Leadpartner

Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH
Schwentinenstraße 24
24149 Kiel
Homepage: www.fh-kiel-gmbh.de

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Fachhochschule Kiel
AttractSoft GmbH

Projektpartnere DK:
GEA-SAT ApS
Roskilde Universitet/ Institut for Mennesker og Teknologi

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
TecPoint

Netværkspartnere DK:
Actee
Svendborg Kommune
Go2Green

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >