loader image
Projekte > SPICE

SPICE

Homepage

Ikke længere tilgængeligt

Tilskud

952.500 €

Projektperiode

01.08.2015 – 31.07.2018

Leadpartner

interAct, Syddansk Universitet

Projektbeskrivelse

Innovation, produktudvikling, øget samarbejde og bedre konkurrenceevne. Dette er nøgleordene, når det gælder om at fremtidssikre programregionens økonomi. Senest har en undersøgelse udført af Syddansk Universitet påpeget, at mange virksomheder i programregionen fortsat sakker bagud, når det gælder om at skabe innovative ideer og udvikle nye eller eksisterende produkter, der kan gøre dem mere konkurrencedygtige på det nationale og internationale marked. Denne tendens gælder for hele programregionen.

For at løse denne fælles udfordring er det nødvendigt at øge samarbejdet mellem vidensinstitutionerne, disses studerende og de regionale virksomheder. Projektet SPICE sigter mod at styrke den regionale innovationsdynamik gennem inddragelse af små og mellemstore virksomheder, institutioner og studerende fra de videregående uddannelser.

Projektet bygger på et tæt samarbejde mellem studerende samt små og mellemstore virksomheder for herigennem at give virksomhederne adgang til de videregående uddannelsers innovationspotentiale. Gennem projektbaserede forløb og events tilbydes de studerende at arbejde med reelle erhvervsmæssige udfordringer, der relaterer til forholdene i de virksomheder, der deltager i projektet.

Formålet hermed er at inddrage det uudnyttede innovationspotentiale hos såvel erhverv som videnspartnere samt at udvide spektret af forretningsideer.

Aktiviteterne er centreret omkring to nyetablerede Innovation Labs i hhv. Sønderborg og Kiel. Her gives mulighed for at skabe samarbejde mellem erhvervsliv og studerende på tværs af de tematiske fokusområder og skabe blivende platforme for samarbejde efter projektets udløb.


Resultater

  • Skabe samarbejde mellem erhvervsliv og studerende på tværs af de tematiske fokusområder
  • Opbygning af informationscentre til studerende og virksomheder
  • Kompetenceudvikling af studerende

Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    1.589.753 Euro

Projektnavn

Students Powering Innovations in Collaboration with Enterprises – SPICE

Downloads

  • Er på vej…

Leadpartner

interAct, Syddansk Universitet
Universitetsparken 1, 6000 Kolding
Tlf: +45 65 50 10 00

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Europa-Universität Flensburg
Fachhochschule Flensburg
Campus Business Box e.V.
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

Projektpartnere DK:
Mads Clausen Institut, Syddansk Universitet

Netværskpartnere

Netværkspartnere DE:
Nordzentren
Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH
Fachhochschule Lübeck – Institut für Entrepreneurship und Business Development
Investitionsbank Schleswig-Holstein IB.SH (Förderlotsen)
Universität zu Lübeck – Institut für Entrepreneurship und Business Development

Netværkspartnere DK:
Udviklingsråd Sønderjylland
CLEAN
Spinderihallerne
RUCinnovation, Roskilde Universitet

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >