loader image
Projekte > KultKit

KultKit

Homepage

www.kultkit.eu

Tilskud

1.080.144 €

Projektperiode

01.08.2015 – 31.07.2018

Leadpartner

Næstved Kommune, Center for Kultur og Borgerservice

Projektbeskrivelse

Vandet er i vejen! Så kort kan det forklares, når samtalen falder på udfordringerne med at lave borgernære projekter i den østlige del af programregionen. Især for skolerne i denne del af Interreg-området udgør bæltet både økonomisk og tidsmæssigt en udfordring. Her kommer kultKIT ind i billedet. Projektet har til formål at gøre især børn og unge i Femern Bælt-regionen interesserede i at lære nabosproget og kulturen at kende.

Det tydelige fokus på en ung målgruppe er valgt, fordi børn er hurtige til at indstille sig på et andet sprog og en anden kultur end voksne. I kultKIT udvikles der materialer, der kan bruges af skoler og børnehaver til at skabe interesse for nabolandet, så de unge senere vælger at uddanne sig og arbejde på tværs af grænsen.

KultKIT skal fungere som en gulerod, der får idémagere til at tænke deres projekter ind i en dansk-tysk sammenhæng. Med projektets aktiviteter bliver det både lettere og nemmere at virkeliggøre et samarbejde hen over vandet. Gennem en pulje til projekter vil kultKIT støtte en række kulturelle og sportslige samarbejder mellem foreninger, institutioner og borgere. Derudover skal der årligt afholdes større kulturelle eller sportslige events i regionen, som kan bidrage til at skabe en følelse af fællesskab og give deltagerne en bedre kulturel forståelse for hinanden.

Alt afhænger af øjnene, der ser. Vand kan adskille, men vand skal også samle. KultKIT-projektet har til hensigt at skabe nysgerrighed og viden hos borgene, så vandet og dermed grænsen ikke længere er en hindring, men i stedet ses som et afsæt for nye muligheder.


Resultater

  • Udvikling af materialer til børnehaver og skoler
  • Årligt afholdte større kulturelle og sportslige events
  • Fremme følelsen af fællesskab

Projektdetaljer

  • Prioritet 4.2 - Funktionelt samarbejde

    Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.2: Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tyske levevis og kultur
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    1.440.191 Euro

Projektnavn

KultKit

Downloads

  • Er på vej…

Leadpartner

Næstved Kommune, Center for Kultur og Borgerservice
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Tlf: +45 55 88 55 88
E-Mail: naestved@naestved.dk

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Kreis Ostholstein
Kreis Plön
Stadt Fehmarn
Förderzentrum Kastanienhof
Hansestadt Lübeck, Fachbereich Kultur und Bildung / Bereich Schule und Sport

Projektpartnere DK:
Lolland Kommune
Guldborgsund Kommune
Vordingborg Kommune
University College Sjælland (UCSJ), Forskningsprogrammet VISIO – videreuddannelse, samarbejdsdreven innovation og organisatorisk læring

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Hansestadt Lübeck, Fachbereich Kultur und Bildung, Kulturbüro
Berufsbildungszentrum Plön, Abteilung Sozialpädagogik
Berufliche Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg

Netværkspartnere DK:
Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter
Museum Lolland-Falster
Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet
STRING
Fonden Femern Belt Development

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >