loader image
Projekte > KultKit

KultKit

Homepage

www.kultkit.eu

Tilskud

1.080.144 €

Projektperiode

01.08.2015 – 31.07.2018

Leadpartner

Næstved Kommune, Center for Kultur og Borgerservice

Projektbeskrivelse

Vandet er i vejen! Så kort kan det forklares, når samtalen falder på udfordringerne med at lave borgernære projekter i den østlige del af programregionen. Især for skolerne i denne del af Interreg-området udgør bæltet både økonomisk og tidsmæssigt en udfordring. Her kommer kultKIT ind i billedet. Projektet har til formål at gøre især børn og unge i Femern Bælt-regionen interesserede i at lære nabosproget og kulturen at kende.

Det tydelige fokus på en ung målgruppe er valgt, fordi børn er hurtige til at indstille sig på et andet sprog og en anden kultur end voksne. I kultKIT udvikles der materialer, der kan bruges af skoler og børnehaver til at skabe interesse for nabolandet, så de unge senere vælger at uddanne sig og arbejde på tværs af grænsen.


Resultater

  • Udvikling af materialer til børnehaver og skoler
  • Årligt afholdte større kulturelle og sportslige events
  • Fremme følelsen af fællesskab

Projektdetaljer

  • Prioritet 4.2 - Funktionelt samarbejde

    Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.2: Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tyske levevis og kultur
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    1.440.191 Euro

Projektnavn

KultKit

Downloads

  • Er på vej…

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >