Projekt: FURGY Clean Innovation

Projektbeskrivelse

Er vedvarende energi et modeord? Det kunne man godt tro. Det er på det nærmeste umuligt at færdes i det offentlige rum uden at støde på emnet. Men der er tale om langt mere end blot ord, særlig for denne region. Vedvarende energi, energieffektivitet og integrerede energisystemer udgør tilsammen en vigtig sektor og en styrkeposition i programregionen og der er mange virksomheder, der arbejder indenfor disse brancher.

Tilsammen har disse virksomheder formået at gøre programregionen kendt over hele verden for deres innovative produkter inden for vedvarende energi og energieffektivitet. Men der ligger stadig et stort uudnyttet potentiale i forhold til virksomhedernes innovationsevne. Det skyldes, at der ikke samarbejdes henover grænsen i særlig høj grad. Til at imødegå denne udfordring, vil projektet FURGY Clean Innovation danne en klynge, så det bliver lettere for regionens virksomheder at indgå i innovationsprocesser henover grænsen.

Projektlogo

Projektindhold / resultater

  • Analyse og synliggørelse af test- og demonstrationsfaciliteter
  • Quatro-helix samarbejder
  • Vejledning af virksomheder
  • Udbredelse af den industrielle energisymbiose
  • Etablering af showrooms med best-practice eksempler

Projektinformationer

Downloads

Er på vej…

Projektdetaljer

Projektnavn

FURGY Clean Innovation

Prioritet

Prioritet 1: Innovation / Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet

Leadpartner

Industrie- und Handelskammer zu Flensburg
Heinrichstraße 28-34, 24937 Flensburg
Tel.: +49 461 806806
E-Mail: service@flensburg.ihk.de

Projektpartnere

Projektpartnere DE
Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH
Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH
Fachhochschule Kiel

Projektpartnere DK
UdviklingsRåd Sønderjylland
CLEAN
Kalundborg Forsyning

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE
Zentrum für nachhaltige Energiesysteme, Europa-Universität Flensburg
Klimapakt Flensburg
Industrie- und Handelskammer zu Kiel
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck

Netværkspartnere DK
South Denmark European Office
EVV (Erhverv + Viden = Vækst)
Project Zero
Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE)
Mads Clausen Institut, Syddansk Universitet

Projektets løbetid

01. juli 2015 - 30. juni 2019

Projektets samlede
støtteberettigede udgifter

3.044.379 Euro

Tildelt Interreg-tilskud (EFRU)

1.826.628 Euro

Informationer aktualiseret d.

12. mai 2016
Tilbage