loader image
grafisk hjerteslag
Projekte > InnoCan

InnoCan

Homepage

Icon website
www.innocan.org

Tilskud

Icon tilskud
2.563.174 €

Projektperiode

Icon projektperiode
01.07.2015 – 31.12.2018

Leadpartner

Icon leadpartner
Næstved Sygehus

Projektbeskrivelse

Før eller senere bliver vi alle ramt af kræfts ødelæggende virkning– en tredjedel får selv sygdommen, resten er pårørende. Den omfattende forskning i sygdommen begynder heldigvis at give resultater. Vi lever længere – og kræftpatienter lever længere med deres sygdom. Paradoksalt nok fører denne udvikling til en stigning i antallet af kræftsyge. Om blot ti år er antallet af nye kræfttilfælde i Interreg Deutschland-Danmarks geografiske område steget med op til 30 procent! Udviklingen af nye behandlingsmetoder og det forventede store pres af nye kræftpatienter nødvendiggør en større inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen.


undersøgelse

Resultater

 • Hurtigere implementering af nye innovative løsninger, som skal gøre det mere skånsomt at være kræftpatient
 • Etablering af et testcenter for innovativ moniteringsteknologi på tværs af landegrænser, der med medarbejdere i både Danmark og Tyskland bliver indgangsport for virksomheder med innovative løsninger til sygehussystemerne
 • Udvikling af mere skånsomme behandlingsmetoder gennem grænseoverskridende klinisk kræftforskning – med færre bivirkninger med samme effekt for fem velafgrænsede kræftformer
 • Udbygning af et fælles datagrundlag for de store kræftsygdomme. Data bliver løbende opdateret og kan dermed monitorere forbedringer i behandlingen, herunder service og patienttilfredshed

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 1: Eine Lupe
 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  4.271.951 Euro

Projektnavn

Innovativ højteknologisk kræftbehandling Deutschland-Danmark (InnoCan)

Downloads

 • Er på vej…
interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >