loader image
Projekte > InnoCan

InnoCan

Homepage

www.innocan.org

Tilskud

2.563.174 €

Projektperiode

01.07.2015 – 31.12.2018

Leadpartner

Næstved Sygehus

Projektbeskrivelse

Før eller senere bliver vi alle ramt af kræfts ødelæggende virkning– en tredjedel får selv sygdommen, resten er pårørende. Den omfattende forskning i sygdommen begynder heldigvis at give resultater. Vi lever længere – og kræftpatienter lever længere med deres sygdom. Paradoksalt nok fører denne udvikling til en stigning i antallet af kræftsyge. Om blot ti år er antallet af nye kræfttilfælde i Interreg Deutschland-Danmarks geografiske område steget med op til 30 procent! Udviklingen af nye behandlingsmetoder og det forventede store pres af nye kræftpatienter nødvendiggør en større inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen.

InnoCan’s overordnede mål i projektperioden er at fastholde og forbedre kræftbehandlingens kvalitet. Nye teknikker og metoder til kræftbehandling skal bringes hurtigere i spil. I dag kan der gå 10 år fra et produkt er klart til det bruges i fuldt omfang i sundhedssektoren. For at forkorte denne periode skal der laves et dansk-tysk testcenter, som kan bruges af virksomheder, der udvikler innovative tekniske løsninger til monitorering af kræftpatienter til brug i sundhedssektoren. Indenfor rammerne af projektet skal der desuden udvikles kortere og mere skånsomme behandlingsmetoder for fem forskellige kræftsygdomme.

Viden er magt. Det gælder også i kampen mod cancer. Derfor skal det fælles datagrundlag for de store kræftsygdomme udbygges. På den måde sikres det, at det er muligt for det sundhedsfaglige personale at følge forbedringer i behandlingen, herunder serviceniveau og patienttilfredshed. Dybdegående analyser af registerdata f.eks. vedrørende kræftoverlevelse vil på lang sigt bidrage til forbedring af behandlingens kvalitet.

De nye kræftforløb stiller nye krav til fremtidens sygepleje og lægefaglige behandling. Uddannelsesinstitutionerne – fra universiteter til de mellemlange videregående uddannelser- er derfor vigtige partnere i InnoCan. Kræft påvirker alle! Netop derfor er det så vigtigt at finde fælles løsninger på tværs af faglige skel og det er grundtanken i projektet Innocan.


Resultater

 • Hurtigere implementering af nye innovative løsninger, som skal gøre det mere skånsomt at være kræftpatient
 • Etablering af et testcenter for innovativ moniteringsteknologi på tværs af landegrænser, der med medarbejdere i både Danmark og Tyskland bliver indgangsport for virksomheder med innovative løsninger til sygehussystemerne
 • Udvikling af mere skånsomme behandlingsmetoder gennem grænseoverskridende klinisk kræftforskning – med færre bivirkninger med samme effekt for fem velafgrænsede kræftformer
 • Udbygning af et fælles datagrundlag for de store kræftsygdomme. Data bliver løbende opdateret og kan dermed monitorere forbedringer i behandlingen, herunder service og patienttilfredshed

Projektdetaljer

 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  4.271.951 Euro

Projektnavn

Innovativ højteknologisk kræftbehandling Deutschland-Danmark (InnoCan)

Downloads

 • Er på vej…

Leadpartner

Næstved Sygehus
Ringstedgade 61, 4700 Næstved
Tlf: +45 56 51 20 00
E-Mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Klinik für Strahlentherapie, Universität zu Lübeck, Universitätsklinik Schleswig-Holstein Lübeck
Universitätsklinik Schleswig-Holstein Campus Kiel, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Klinik für Strahlentherapie/Radioonkologie
Krebsregister Schleswig-Holstein

Projektpartnere DK:
Region Seeland, Produktion, Forschung und Innovation (PFI), auch Gesundheitsinnovation Seeland genannt
Odense Universitetshospital
University College Sjælland
Designskolen Kolding
Cortrium ApS/GmbH, auch Opeon genannt
Kræftens Bekæmpelse

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig Holstein GmbH (WTSH)
Life Science Nord
Philips (Holland)

Netværkspartnere DK:
Welfare Tech

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >