loader image
Projekte > FURGY Clean Innovation

FURGY Clean Innovation

Homepage

Findes ikke mere

Tilskud

1.718.801 €

Projektperiode

01.07.2015 – 30.06.2019

Leadpartner

Industrie- und Handelskammer zu Flensburg

Projektbeskrivelse

Er vedvarende energi et modeord? Det kunne man godt tro. Det er på det nærmeste umuligt at færdes i det offentlige rum uden at støde på emnet. Men der er tale om langt mere end blot ord, særlig for denne region. Vedvarende energi, energieffektivitet og integrerede energisystemer udgør tilsammen en vigtig sektor og en styrkeposition i programregionen og der er mange virksomheder, der arbejder indenfor disse brancher.

Tilsammen har disse virksomheder formået at gøre programregionen kendt over hele verden for deres innovative produkter inden for vedvarende energi og energieffektivitet. Men der ligger stadig et stort uudnyttet potentiale i forhold til virksomhedernes innovationsevne. Det skyldes, at der ikke samarbejdes henover grænsen i særlig høj grad. Til at imødegå denne udfordring, vil projektet FURGY Clean Innovation danne en klynge, så det bliver lettere for regionens virksomheder at indgå i innovationsprocesser henover grænsen.

Det er vigtigt at skabe opmærksomhed om den viden og de resultater, der opstår her i regionen. Derfor vil FURGY Clean Innovation også etablere et show-room, der skal vise alle de gode eksempler indenfor vedvarende energi og energieffektivitet – samt naturligvis projektets egne resultater.

Optimal ressourceeffektivitet kan bl.a. opnås, når et restprodukt anvendes til et andet produkt – lidt ligesom når man i hjemmehusholdningen anvender madrester i nye retter. Det koncept er der eksempler på her i programregionen. Det gælder f.eks. den industrielle symbiose fra Kalundborg. En industriel symbiose er et samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som ressource hos en anden virksomhed. Med andre ord er det en form for recycling i større skala, hvorved ressourcespild reduceres til gavn for økonomien og miljøet.

Projektet planlægger også flere arrangementer, som har til formål at gøre det lettere for virksomheder i regionen at indgå i innovative samarbejder hen over grænsen. Sidst men ikke mindst skal borgerne – der er slutbrugere af vedvarende energi- og energieffektive produkter – også involveres i FURGY Clean Innovation. Det sker bl.a. i form af informationsmaterialer som tegneserier eller videoer.


Resultater

 • Analyse og synliggørelse af test- og demonstrationsfaciliteter
 • Quatro-helix samarbejder
 • Vejledning af virksomheder
 • Udbredelse af den industrielle energisymbiose
 • Etablering af showrooms med best-practice eksempler

Projektdetaljer

 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  2.864.668 Euro

Projektnavn

FURGY Clean Innovation

Downloads

 • Er på vej…

Leadpartner

Industrie- und Handelskammer zu Flensburg
Heinrichstraße 28-34, 24937 Flensburg
Tlf: +49 461 806806
E-Mail: service@flensburg.ihk.de

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH
Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH
Fachhochschule Kiel

Projektpartnere DK:
UdviklingsRåd Sønderjylland
CLEAN
Kalundborg Forsyning

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Zentrum für nachhaltige Energiesysteme, Europa-Universität Flensburg
Klimapakt Flensburg
Industrie- und Handelskammer zu Kiel
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck

Netværkspartnere DK:
South Denmark European Office
EVV (Erhverv + Viden = Vækst)
Project Zero
Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE)
Mads Clausen Institut, Syddansk Universitet

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >