loader image
© KursKultur
Projekte > KursKultur

KursKultur

Tilskud

2.929.358 €

Projektperiode

01.07.2015 – 30.06.2019

Leadpartner

Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter (Aabenraa Kommune)

Projektbeskrivelse

Kultur kender ingen grænser. Det er en sætning man ofte hører, når kulturbegejstrede forklarer det særlige ved kunst, musik mv. Nej, kulturen kender ingen grænser, men mennesker gør! Udfordringen er, at det oftest er de små og borgernære projekter, der kan ændre på en persons opfattelse af nabolandet. Netop derfor kan et projekt som KursKultur gøre en forskel, fordi det arbejder på at fjerne grænsen i folks hoveder. Projektet er fireårigt og skal fremme det dansk-tyske samarbejde inden for områderne kultur, sprog, børn, unge og fritid.

Det borgernære aspekt udgør et væsentligt fokus i KursKultur. Derfor indeholder projektet en netværkspulje til støtte af dansk-tyske borgernære samarbejder og en transportpulje, der skal sikre, at børn og unge mødes på tværs af landegrænsen. Netop mødet mellem børn og unge på tværs af grænsen prioriteres højt i projektet. Her er det vigtigt at afklare, hvilke elementer der er centrale i en succesfuld dansk-tysk skoleudveksling. Denne viden skal bruges til at udvikle passende materialer til brug i undervisningen. I løbet af projektet udvikler og afprøver partnerne dansk-tyske undervisningsforløb i samarbejde med kulturinstitutioner på begge sider af grænsen. Det giver skolerne mulighed for at flytte undervisningen ud af klasselokalet, noget som falder godt i tråd med den aktuelle udvikling på skoleområdet både i Danmark og Schleswig-Holstein.

Sidst men ikke mindst vil KursKultur udnytte det store potentiale i at få udvidet det grænseoverskridende samarbejde til at omfatte flere fagområder og få spredt erfaringsudvekslingen til et større geografisk område også uden for den nære grænseregion. Det skal med kulturen som omdrejningspunkt føre til større faglige netværk og afklaring af samarbejdsmuligheder i hele programregionen.


© KursKultur

Resultater

 • Fremme den interkulturelle forståelse igennem direkte møder imellem borgerne
 • Øge borgernes og især børn og unges interesse for nabosprog, kultur og den fælles historie, bl.a. igennem udvikling af undervisningsmaterialer og fælles undervisningsforløb i samarbejde med museer
 • Forskningsprojekt omkring rammebetingelser for dansk-tyske læringsmøder
 • Formidling af kulturtilbud på tværs af grænsen

Projektdetaljer

 • Prioritet 4.2 - Funktionelt samarbejde

  Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.2: Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tyske levevis og kultur
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  3.905.811 Euro

Projektnavn

KursKultur

Downloads

 • Er på vej…

Leadpartner

Region Sønderjylland-Schleswig, Regionskontor & Infocenter (Aabenraa Kommune)

Lyren 1
6330 Padborg

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Die Stiftung Nordfriesland
Stadt Flensburg
Kreis Schleswig-Flensburg

Projektpartnere DK:
Aabenraa Kommune
Haderslev Kommune
Sønderborg Kommune
Tønder Kommune
UC Syddanmark

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Christian-Albrecht-Universität
Flensburger Schifffahrtsmuseum
Industriemuseum Kupfermühle
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)
Kreissportverband Schleswig-Flensburg e.V.
Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg/ Landschaftsmuseum Angeln Unewatt
Ministerium für Justiz, Kultur und Europa
Naturkundemuseum Niebüll
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf
Sportverband Flensburg e.V.
Stadtmuseum Schleswig
Sydslesvigsk Forening e.V.
Frasche Rädj / Friesenrat Sektion Nord e.V.
Europa-Universität Flensburg

Netværkspartnere DK:
Dansk Firma Idrætsforbund, Sønderjyllandskredsen
Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN)
DGI Sønderjylland
Næstved Kommune
Kulturregion Vadehavet
Museum Lolland-Falster (som repræsentant for projektet MusBelt)
Museum Sønderjylland
Region Syddanmark (juridisk repræsentant)
University College Lillebælt
University College Sjælland

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >