loader image

30 år med Interreg – Europa gør det muligt

30 år og stadig ikke gift? Efter tysk tradition betyder det, at man skal pudse klinker eller feje trappen. I Danmark kastes peber på fødselaren, der også får en peberkværn.

2020 fylder det europæiske støtteprogram – Interreg – allerede 30 år. Jubilæet bliver fejret i hele Europa af den Europæiske Union, de mange Interreg-programmer samt de støttede projekter.

Kommer en peber-overraskelse, klinkepudsning eller trappefejning på tale for os? Næppe, for vores Interreg-program forbinder Danmark og Tyskland – ligesom i et langt og sundt ægteskab tackles udfordringer og fælles løsninger bliver fundet.

Men ved Interreg handler det især også om, at mennesker på begge sider af grænsen mødes og oplever, at man kan abstrahere fra forskelle i sprog, kultur og historie. At der er mere, der forbinder os, end der adskiller os. Det kræver selvfølgelig mod at gøre noget anderledes end det, man er vant til, forlade sin komfortzone og åbne sig for et grænseoverskridende samarbejde. Men det kan godt betale sig – og det er vores mange Interreg-projekter de bedste eksempler på.

Interregs begyndelse

Siden 1990 har den Europæiske Union gennem Interreg støttet det grænseoverskridende samarbejde mellem regionerne i Europa. Interregs overordnede mål er, at nationale grænser ikke er en udfordring for en balanceret udvikling og integration i Europa. Der findes ca. 90 Interreg-programmer i hele Europa. Læs mere om Interreg og de forskellige programmer på www.interreg.eu.

Interreg tager grænseoverskridende problemstillinger op, skaber nye muligheder og samarbejder, i det grænsen ikke anses for at være en udfordring. Sådan blev eksempelvis et projekt om grænseoverskridende luftredning mellem Danmark og Tyskland for første gang støttet i Interreg 3A i perioden 2000-2006. Dette projekt opstod efter etableringen af den grænseoverskridende redningshelikopter i Niebüll. Helikopteren er bemandet med læger og redningsfolk fra Danmark og Tyskland og krydser (luft)grænsen for at hjælpe der, hvor der er behov for hjælp.

Nødopkalds-samarbejdet, der blev etableret i Interreg 3A-programmet, blev i Interreg 4A-programmet ’Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.’ fortsat støttet i et nyt projekt – Beredskab uden grænser. Her lå fokusset dog på områderne brandsikkerhed og partnerskab og geografien blev udvidet. Det dansk-tyske Interreg 4A-program støttede i alt 73 udviklingsprojekter med ca. 331 mio. kr. (44,3 mio. Euro) i årene 2007-2013.

I Interreg 4A-tiden var der dengang to dansk-tyske Interreg-programmer. Region Sjælland i Danmark og Kreis Plön, Kreis Ostholstein og Hansestadt Lübeck udgjorde Interreg-programmet ’Fehmarnbeltregion’. Femernbælt-programmet (2007-2013) havde ca. 171,1 mio. kr. (22,9 mio. Euro) til rådighed. I alt blev 37 projekter støttet. Eksempelvis indgik Dansk Folkehjælp på Lolland og Arbeiter-Samariter-Bund i Schleswig-Holstein et vedvarende samarbejde – med starthjælp fra Interreg. Samarbejdet begyndte som projektet ’Beltsamariter’ og målet var at lære af og understøtte hinanden, bl.a. på områderne samarit-beredskab og socialt hjælpearbejde, hvilket især ældre medborgere skulle profitere af. I dag står projektet på egne ben.

Nu og her – og et forsigtigt blik ind i fremtiden

I 2014 lød startskuddet for Interreg Deutschland-Danmark. For dem, der ikke allerede ved det: Det nuværende Interreg-program opstod gennem en sammenslutning af de to tidligere separate Interreg 4A-programmer. I det nuværende Interreg 5A-program støttes eksempelvis projektet ’Beredskab uden grænser 2.0’, der bygger videre på de gode resultater fra projektet fra det foregående program med dyberegående perspektiver, nyt indhold og aktiviteter. Et samarbejde, der er blevet fordybet og udvidet i de seneste år og ikke var muligt på den måde uden Interreg-midler.

672 mio. kr., 54 dansk-tyske projekter, 63.591 deltagere i aktiviteter, der fremmer en bedre interkulturel forståelse og 203 nye initiativer til løsning af fælles udfordringer og til understøttelse af fælles attraktivitet henover grænsen. Det er kun nogle af de tal og resultater (status: februar 2020), Interreg 5A-programmet allerede kan præsentere.

Vores projekter redder liv, skaber bæredygtige løsninger på udfordringer, som vedrører klimaforandringerne, muliggør interkulturel udveksling, skaber vækst og arbejdspladser i programregionen, hjælper med at nedbryde fysiske og mentale barrierer og meget mere.

Midlerne i det nuværende program Interreg Deutschland-Danmark er tæt på at være fordelt. Et godt tegn, da en høj efterspørgsel signalerer behov for og ønske om yderligere midler, så det grænseoverskridende samarbejde på mange områder også kan styrkes i fremtiden. Med henblik på et muligt Interreg 6A-program er dette et positivt signal over for EU-Kommissionen og programpartnerne, der på nuværende tidspunkt arbejder på at realisere dette.

Vi glæder os til at kunne fejre Interregs runde fødselsdag – som man siger: Man er kun så gammel, som man føler sig. Og i Interreg er der stadig masser af potentiale og ’livsglæde’. Og med 30 år på bagen er man virkelig ikke blevet gammel endnu….!