loader image

En ny Interreg periode nærmer sig

Det aktuelle dansk-tyske Interreg-program lakker langsomt mod enden, selvom der dog stadig vil gennemføres projekter i Interreg 5A indtil midten af 2023, som også ledsages af administrationen.

Men allerede fra 2021 kan en ny dansk-tysk støtteperiode (Interreg 6A) begynde. Vi arbejder intensivt på at realisere et nyt program og fortsætte det stærke samarbejde mellem Danmark og Tyskland.
Ikke alle nødvendige rammebetingelser ligger fast endnu, hvilket ikke mindst skyldes de langsomme forhandlinger om den flerårige finansramme for 2021-2027 mellem de europæiske medlemslande. Også regulativerne fra Bruxelles er ikke færdige endnu, de fungerer dog som retningslinjer for udarbejdelsen af det nye støtteprogram.

Alligevel er vi allerede aktive på området og kan allerede nu undersøge, afstemme og forberede mange aspekter af det designerede Interreg-program. Alt dette er forudsætninger for, at vi fra 2022 vil kunne bevilge nye projekter.

Allerede d. 22. juni 2020 mødtes styregruppen for den såkaldte programmeringsproces Interreg6A for første gang. Medlemmerne i styregruppen udgøres især af politiske og administrative repræsentanter fra alle programpartnere, som sammen træffer de strategiske beslutninger ved udviklingen af det nye program. Udover at lære hinanden at kende drøftede styregruppen tids- og arbejdsplan, temaanalyse og den administrative opbygning af det nye program.
Henover sommeren vil der nu gennemføres en eksternt udarbejdet temaanalyse. På baggrund af denne, og med inddragelse af forskellige aktører i programregionen, vil temaerne og prioriteterne i det nye program blive udarbejdet. Et af de primære mål er at optimere interne og tekniske processer. Hertil lægger EU’s forordningsudkast op til en række forenklinger. Vi kigger derudover også på andre programmer og deres erfaringer, bruger erfaringer fra og evalueringer af det aktuelle program og vil naturligvis også her spørge forskellige aktører om deres udfordringer, Best Practices og nye ideer. Dermed vil vi forbedre Interreg Deutschland-Danmark i den nye støtteperiode og reducere den administrative arbejdsmængde.

Vi glæder os meget til arbejdet og den spændende udveksling med alle involverede. Vi vil naturligvis regelmæssigt fortælle om fremskridt og første resultater af programudviklingen.