loader image

Grænseoverskridende & erhvervsrettet uddannelse

Programregionen oplever en stigende mangel på faglært arbejdskraft. Det er et akut problem i både Danmark og Tyskland. Denne problemstilling er grunden til, at relevante tyske og danske partnere er gået sammen i projektet ”Dansk Tysk Interregionalt Center for Praksislæring”(CPL). Partnerne arbejder på, at unge, der ellers er langt væk fra uddannelse og job, bliver gjort uddannelsesparate og starter på en erhvervsuddannelse, så de senere hen kan blive en del af den faglærte arbejdskraft.

”Der er et rigtig godt samarbejde mellem erhvervsskolerne på dansk og tysk side, som både studerende, elever og lærlinge på tværs af grænsen kan profitere af. Vi er gode til at lære af hinanden og supplere hinanden. Og vi skal blive endnu skarpere på at udnytte de ledige uddannelses- og arbejdspladser på tværs af grænsen.”, lyder det fra Preben Jensen, som er projektkoordinator.

På de fleste uddannelsessteder er det muligt at tage på udlandsophold som led i en uddannelse. Det er for eksempel udbredt på universiteterne, men også som produktionsskoleelev skal der være mulighed for det. Og det er der ikke mange, der har kendskab til. ”Alle unge mennesker skal have mulighed for at deltage i udvekslinger,” understreger Preben. Det er bl.a. et vigtigt omdrejningspunkt i CPL, som vil etablere et virtuelt læringscenter, hvor mangfoldige informationer stilles til rådighed og interessenter kan finde potentielle praksisværksteder i både Danmark og Tyskland. ”Hvis man f.eks. er ung i Slesvig-Holsten og interesserer sig for bygning af træskibe, så går man bare på hjemmesiden, og ser, at der f.eks. findes værksteder i Korsør, der arbejder med træskibe, som man så kan tage kontakt til, og hvis man er heldig, kan man komme på ophold og være med til at bygge træskibe”, lyder det fra Preben.

Projektet har været i gang siden august 2016 og kører frem til 2019, sĂĄ der er rig mulighed for at fĂĄ en masse unge i Interreg-programregionen i tale og fortælle om de kvalificerede muligheder, der ligger lige over grænsen. Preben har en konkret forestilling og et stort personligt ønske om, at CPL’s læringscenter bliver til et brugbart og anerkendt ”produkt”, der ogsĂĄ efter projektets udløb vil leve videre og styrke unge mennesker personligt, fagligt og socialt.

”Det her center skal meget gerne blive en etableret, kendt institution, som flere kan henvende sig til”, siger Preben. ”Og det vedrører ikke udelukkende programregionen, men også resten af Danmark og Tyskland – og faktisk hele Europa. Vi er nødt til at udnytte hinandens ekspertise”, fortsætter han.

Fra administrationens side ønsker vi fortsat god vind!

Vil du læse mere om projektet? Så klik her.