loader image
Projekte > Center for Praksislæring

Center for Praksislæring

Homepage

www.eucpl.eu

Tilskud

1.186.907 €

Projektperiode

01.08.2016 – 31.07.2019

Leadpartner

Korsør ProduktionsHøjskole

Projektbeskrivelse

Unge, der ellers er langt fra uddannelse og job, bliver uddannelsesparate og starter på en erhvervsuddannelse. Grænseoverskridende uddannelsestilbud udvikles. Unge tager på udveksling på tværs af grænsen for at deltage i fagligt arbejde med klare kompetencemål med henblik på erhvervsuddannelse. Det er målet i det nye projekt: Dansk Tysk Interregionalt Center for Praksislæring Videncenter for praksislæring og grænseoverskridende & erhvervsrettede uddannelsestiltag.

Regionen har voksende mangel på faglært arbejdskraft. Unge uden uddannelse er i risiko for marginalisering. Indsatserne på området er ofte spredte og lokale. Vi fokuserer på regional viden og anvender den i en fælles indsats for at gøre flere unge parate til erhvervsuddannelse. Lokal, certificeret ekspertise i praksislæring i specifikke fag stilles til rådighed i åbne uddannelsestilbud til unge i hele Interreg programregionen. Mindst 150 unge vil i projektet gennemgå et udvekslingsforløb, som styrker dem personligt, fagligt og socialt, og som bidrager til at kvalificere strukturen for et permanent center. At styrke unge personligt, socialt og fagligt frem til uddannelse har effekt. Som faglært får det unge menneske langt bedre fremtidsmuligheder – og regionen bedre arbejdskraft. Det er positiv, nærværende og bæredygtig regional udvikling.


Resultater

  • Udvikling af kvalificerede, grænseoverskridende uddannelsestilbud  til kompetenceudvikling af ikke-uddannelsesparate unge
  • Etablering af et kompetencecenter, der kan sikre kvaliteten, formidle oplysning om og hjælpe praktisk med disse tilbud

Projektdetaljer

  • Prioritet 3.1 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

    Øge beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.1: Øget mobilitet for grænseoverskridende arbejdsmarked
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    1.978.179 Euro

Projektnavn

Dansk Tysk Interregionalt Center for Praksislæring – CPL

Downloads

  • Er på vej…

Leadpartner

Korsør ProduktionsHøjskole
Norvangen 15
4220 Korsør, Danmark

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
CJD Schleswig-Holstein, Produktionsschule Ostholstein/Plön
JAW Jugendaufbauwerk Flensburg

Projektpartnere DK:
Kalundborgegnens Produktionsskole
Haderslev Produktionsskole

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
DeHoGa Deutscher Hotel-und Gaststättenverband SL-FL
Industrie-und Handelskammer zu Flensburg
Lebensmittelüberwachung Stadt Flensburg
RBZ Hannah-Ahrendt-Schule AöR
SENATOR Senioren-Residenz Godenblick
Mühlenbergklinik – Holsteinische Schweiz
Berufliche Schule des Kreises Ostholstein
Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck

Netværkspartnere DK:
RødbyHavn Bådeværft
Erhvervsskolen Nordsjælland
Anlægsgartner FH Sten
Kold College, Odense
CG Jensen A/S, Odense
Den selvejende institution Museum Vestsjælland
Den private virksomhed Selchausdal Gods
Fonden Fugledegård
Den selvejende institution EUC Nordvestsjælland

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >