loader image

Kreativitet i centrum – VekselWirk slutter af

Kreativitet spiller en større og større rolle.

Kreative iværksættervirksomheder vækster med færre arbejdspladser end andre brancher inden for det første leveår – men hvorfor er en investering i de kreative virksomheder så en klog investering i vækst? Det er det, fordi kreative virksomheder i højere grad skaber vækst hos andre virksomheder.

Kreativitet er evnen til at se sammenhænge og at skabe noget nyt. Et eksempel er designtænkning, hvor man analyserer brugernes behov og igennem en række forsøg prøver at udvikle en innovativ og værdiskabende løsning. Ved hjælp af den metode skabes en merværdi for kunder og virksomheder inden for forskellige områder.

Projektet VekselWirk har til formål at skabe synergi for det kreative erhverv og med kreative værktøjer – såsom designtænkning. Igennem projektets levetid er der derfor igangsat forskellige initiativer og aktiviteter, som understøtter og formidler udviklingen af innovative og kreative idéer.  Dertil hører bl.a. Entrepreneurial Weekend, Prototyping Week og Creative Retreat. Alle aktiviteter skaber produktive rammer for udviklingen ”fra idé til virksomhed”, med støtte fra såvel mentorer som konsulenter og hinanden. Nogle af disse aktiviteter blev præsenteret på VekselWirks virtuelle afslutningskonference den 3. og 4. november 2020 under titlen: Creative Impact.

Desuden kunne man opleve et lille glimt af hhv. Innovationsfestivalen Kiel og samarbejdsarrangementerne Lysfestival i Lübeck samt Waterkant i Kiel, der alle er showrooms, som sigter mod at formidle og promovere kreative iværksættere og kreative virksomheders udfoldelser, hvad enten det er unikaprodukter, kommercielle ydelser eller kunstværker.

Sluttelig og vigtigst af alt mødtes kreative virksomheder, der former fremtiden og skaber fremtidens velfærd. Med deres Innovative tilgang til livet skaber de Creative Impact!