loader image

To uddannelsesprojekter er afsluttet med succes

Og igen har to yderligere Interreg-projekter afsluttet deres projektarbejde med succes. I de sidste år har partnerne i de to uddannelsesprojekter PANaMa og JUMP beskæftiget sig med de forskellige perspektiver og muligheder på det dansk-tyske arbejdsmarked og i det dansk-tyske uddannelsessystem. I projekterne blev disse muligheder videreformidlet til elever og unge. Vi siger tak for det gode samarbejde med projekterne.

Nye digitale veje i Corona-tider: Projektafslutning igennem Facebook

Vores uddannelsesprojekt JUMP har afsluttet det officielle projektarbejde. Igennem JUMP har unge med behov for særlig støtte fået en lettere start i erhvervslivet. Som en del af seks såkaldte FutureCamps blev der afholdt workshops, hvor 117 unge og studerende kunne udvikle ideer til deres fremtid og den ønskede adgang til arbejdsmarkedet. Med mottoet ”det gode liv og arbejde i regionen” kunne de unge og studerende fra Danmark og Tyskland udveksle deres erfaringer, sætte spørgsmålstegn ved kulturelle forskelligheder og eliminere stereotyper. Aktiviteterne blev fulgt af studerende, som også kunne få gavn af tiltagene og koble dem direkte med indholdet i deres studium.

I stedet for den planlagte, store afslutningsfest blev projektet grundet Corona nødt til at finde alternativer, for at afslutte JUMP. Projektet gjorde brug af de sociale medier og præsenterede de sidste års projektarbejde på Facebook. I flere uger delte JUMP dagligt et tilbageblik på de gennemførte aktiviteter, så det hurtigt blev klart, hvor meget projektet har opnået i de sidste år. Projekt- og samarbejdspartnere havde derudover mulighed for at få projektresultaterne tilsendt via USB-stik. ”Et af de største mål, som vi har opnået, er, at de unge igennem de forskellige udvekslinger og aktiviteter har fået mere selvtillid og udviklet mere selvsikre forestillinger om deres egen fremtid. Når de unge tør at forlade deres komfortzone, kan alle døre på det grænseoverskridende jobmarked være åbne for dem,” siger projektleder Marion Lange.

Som del af JUMP blev der udarbejdet mange publikationer i form af brochurer og bidrag i fagbøger, der er offentliggjort på projektets hjemmeside. Kig gerne forbi.

Perspektiver på det dansk-tyske arbejdsmarked

For elever er det ofte svært at se, hvad de skal bruge de naturvidenskabelige eller teknisk fag til i deres kommende arbejdsliv. Projektet PANaMa har i de sidste år i undervisningen arbejdet med dette ved at sætte fokus på fagenes anvendelighed i mulige fremtidige jobs. Det moderne arbejdsmarked bestemmes i stigende grad af digitale processer, og behovet for uddannede specialister inden for matematik, teknologi og naturvidenskab stiger. PANaMa kan modvirke manglen på kvalificerede arbejdskraft i den dansk-tyske region. PANaMa har opnået, hvad elever ofte har efterspurgt: at bringe virkeligheden ind i klasseværelser og dermed skabe en forbindelse mellem undervisning og arbejdslivet. Dette blev bekræftet med de afsluttende evalueringer og formidlet via projektets afslutningsvideo. ”Igennem PANaMa har vi muligheden for at foregribe en fremtidig mangel på faglærte i programregionen. Eleverne på begge sider af grænsen viste stor interesse og bragte os dermed tættere på vores mål.” siger Aiso Heinze, projektleder af PANaMa.

Der blev produceret en video om projektets vigtigste resultater for at præsentere disse for offentligheden.