loader image

KursKulturVærdi

Ej ej … jeg kan ikke danse, de kender mig ikke og jeg kan ikke forstå, hvad de siger.
– Mia

Mias 7. klasse er med i ”Elementer” – et danseteaterprojekt om bæredygtighed. Projektet er et af i alt 60 såkaldte mikroprojekter, som er støttet af Interreg-projektet KursKultur, der også støtter en række andre aktiviteter. Den 9. maj blev projektet ved afslutningskonferencen fejret af 130 aktører, borgere og politikere.

Igennem næsten fire år har KursKultur via mikroprojekterne motiveret børn, unge og voksne til at interessere sig for nabolandets kultur, sprog og den fælles kulturarv, hvor også temaerne sport og bæredygtighed har fået mere og mere fokus. Selvom projektet først og fremmest er rettet mod Region Sønderjylland-Schleswig, så er en række projektaktører og målgrupper fra hele programregionen også involveret – eksempelvis fra Odense og Plön. Alt i alt omfatter KursKultur 60 kulturprojekter, 4 sportsprojekter, 180 transportpuljeprojekter, 18 museer, 15 sprogprojekter samt flere end 70 skoleklasser.

”Der har været virkelig mange gode projekter og flere, der er større end tidligere. Det tyder på at aktørerne er blevet modigere og dygtigere,” siger projektkoordinator hos KursKultur Anne-Mette Olsen.

Cirka 15 procent af mikroprojekterne har involveret aktører uden for det nære grænseområde og flere end 20.000 mennesker har mødt hinanden og lært mere om sig selv og hinanden i projektperioden. Samtidig er der udviklet forskellige materialer og hæfter: Blandt andet undervisningsmateriale om nabosprog og kurser om kunst, kultur og historie. Samarbejdet inddrager uddannelsesinstitutioner, museer, kunstnere og kulturinstitutioner. Lad dig inspirere på www.kulturakademi.dk

 Hvad nu, hvis de andre er vildt mærkelige?
– Mia

Erfaringer fra mikroprojekterne viser, at det er afgørende, at de dansk-tyske projektpartnere prioriterer at bruge tid på at afstemme forventningerne.

I kunstprojekter handler det om at skabe tillid mellem kunstneren og deltageren. Kunst, ros og tillid åbner op for både inklusion og talent. Det kan være en udfordring at motivere frivillige sportsklubber til at indgå i projekter, da de frivillige har meget at se til i forvejen, og derfor skal der arbejdes med at gøre det nemmere at søge.

Med de unge er det blandt andet vigtigt at finde et interesseområde, der fænger hos målgruppen, og at aktiviteterne er enkle og tidsmæssigt overskuelige.
Ved elevmøder er det nødvendigt at støtte interaktionen mellem eleverne. Her er det godt med praktiske aktiviteter og opgaver, for selvom eleverne ofte har svært ved at tale hinandens sprog, så opstår der en interaktion mellem dem som gør, at de er glade for at være med.

Når det gælder bæredygtighed, er det ikke nok at tale om det. For eksempel har projektet HavFald samlet plastikaffald i Vadehavet og brugt det til at skabe kunst.

 Det er fedt at danse sammen!
– Mia

I en workshop til afslutningskonferencen sĂĄ deltagerne fremad: Hvilke erfaringer er vigtige at tage med fra det første KursKultur-projekt, og hvad er ønskerne for det nye KursKultur 2.0, som ligeledes vil støtte mikroprojekter? Det nye projekt vil i endnu højere grad arbejde  pĂĄ at inddrage aktører og mĂĄlgrupper  fra hele programomrĂĄdet. Der vil fortsat være  fokus pĂĄ børn og unge, nabosprog og en styrket kultur- og historieformidling.

Det bliver desuden spændende at følge projektets arbejde med at udvikle en dansk-tysk nabosprogsdidaktik og kulturelt og sprogligt tilpasset formidling på de involverede museer. Som noget nyt er der også oprettet en straks-pulje, som støtter projektmodning, netværk og erfaringsudveksling mellem voksne.

Se mere pĂĄ: www.kulturfokus.dk og www.kulturakademi.dk

Fotos: KursKultur