loader image

Om ELMOS

Her til sommer har det dataudvekslingssystem, som i vores Interreg-program kaldes ELMOS, eksisteret i snart et år. Det vil vi gerne benytte som anledning til at beskæftige os lidt mere med dette tema.

I forbindelse med den igangværende programperiode har EU-Kommissionen krævet af programmerne, at al udveksling af data mellem tilskudsmodtagerne og administrationen skal ske via et særligt dataudvekslingssystem. Med indførelsen af ELMOS i september 2017 blev dette krav opfyldt.

Systemet er især kendetegnet ved

  • interaktive og delvis for-udfyldte formularer,
  • automatiske beregninger og indbyggede kontroller og gennemsyn,
  • manglende mulighed for at ændre i hhv. permanent adgang til gemte data og dokumenter i hele projektcyklus.

Siden september 2017 har to rapporteringsrunder og to ansøgningsrunder fundet sted via ELMOS. Desværre har arbejdet med ELMOS i de forgangne måneder – altså mens programmet kørte – for både projektaktørerne og administrationen været præget af udfordringer. Det beklager vi. Heldigvis har det på det seneste været muligt at løse en stor del af disse udfordringer. Hertil hører udryddelse af systemfejl, ligesom der er blevet implementeret talrige forbedringer i forhold til brugervenligheden.

I den nærmeste fremtid vil der blive identificeret og implementeret yderligere tiltag. Til dette formål vil forvaltningsmyndigheden snart involvere de projektansvarlige og informere om de næste skridt samt om indførelsen af nye funktioner i systemet. Målsætningen er at forbedre alle brugeres omgang med systemet.