loader image

Prometheus: Bæredygtige resultater for alle og tips til nye projekter

Projektet Prometheus styrker læge-patient-relationen og giver patienterne evnen til at finde, forstĂĄ, vurdere og anvende sundhedsrelevante informationer, for pĂĄ den mĂĄde at kunne styrke deres egne sundhedskompetencer. Prometheus er et af de første projekter, der blev godkendt af Interreg-udvalget.  Tiden flyver afsted og projektet nærmer sig sin afslutning. Det er derfor nu et oplagt tidpunkt til at kigge pĂĄ de gjorte erfaringer, succeser og udfordringer.

Trekvart år før projektet løber ud, er Leadpartneren Felix Prell yderst tilfreds. ”I starten var der behov for en ”tilvænningsfase”, hvor alle partnerne lige havde brug for at lære hinanden rigtig at kende. Men nu har vi et meget produktivt, harmonisk grænseoverskridende samarbejde”, siger han og råder nye projekter til regelmæssige, personlige møder mellem partnerne for at opnå et tæt samarbejde. Et tæt samarbejde er vigtigt for et fungerende projektarbejde og et væsentligt grundlag for brugbare projektresultater.

I programmet Interreg Deutschland-Danmark lægger vi meget vægt pĂĄ forankring af projektresultaterne, som ogsĂĄ skal have effekt efter projektets løbetid. I sundhedssektoren er det allerede lykkedes Prometheus godt. Projektet har f.eks. udviklet et blærekræft-efterbehandlingspas, som allerede er blevet implementeret i flere klinikker og den udviklede app ”Mit Forløb” kan bruges i hele regionen.  PĂĄ den mĂĄde fĂĄr vi – borgerne i den dansk-tyske region – helt konkret noget ud af resultaterne. ”Hvis du selv er patient eller har pĂĄrørende eller venner, som er patient, vil du profitere af informationerne og appen ’Mit Forløb’, der blev udviklet i projektet”, fremhæver Jette Ammentorp, projektpartner fra Sygehus Lillebælt, ”derudover vil du profitere af læger og plejepersonale, der kommunikerer forstĂĄeligt og i øjenhøjde med patienter samt pĂĄrørende.”  Og projektpartnere slĂĄr fast: Projektets succes med at have skabt en kommunikation i øjenhøjde mellem læge og patient vil med tiden øges yderligere, da rigtig mange læger er taknemmelige for den hjælp og de informationer, der stilles til rĂĄdighed.

Hvis Felix Prell kunne skrue tiden tilbage, ville han fra begyndelsen have lagt større fokus på offentlighedsarbejdet. Han råder også fremtidige projektaktører at tage offentlighedsarbejdet alvorligt. For Prometheus er det for sent at skrue tiden tilbage – og heller ikke nødvendigt, fordi der er mange positive aspekter ved projektet, der gør Leadpartneren stolt ”En begivenhed, som jeg særligt forbinder med Prometheus er en ’Patient Workshop’, som vi afholdt. Her er vi som Leadpartner særlig stolte af produktiviteten og dagens super interessante output”, fortæller han. ”Men også inddragelsen af patienterne, pårørende og det kliniske fagpersonale fungerede meget godt i vores aktiviteter og er derfor en stor succes.”

Vil du læse mere om Prometheus? Så klik her.