loader image

Tips & Tricks september 2020

Netværksprojekter – for hvem og hvorfor?  Er der midler nok?

Fra midten af året findes der en ny slags projekter, nemlig netværksprojekter. Som navnet antyder, skal disse projekter muliggøre nye møder, netværk og partnerskaber, samt understøtte innovative projektideer uden større administrative barrierer.

Til det igangværende Interreg-program Deutschland-Danmark søger vi nye partnerskaber. Der skal udvikles nye ideer, som rummer et perspektiv for fremtidigt samarbejde i projekterne i 6A-støtteperioden (2021-2027).

Du kan bruge overgangsperioden fra Interreg 5A til Interreg 6A til at opdage og udvikle nye muligheder for grænseoverskridende samarbejde, og gennem nye partnerskaber kan du lære anderledes strukturer, arbejdsmåder og strategier at kende. Hidtil ubesvarede spørgsmål kan identificeres og nye udfordringer i programregionen adresseres.

Skriv en ansøgning på trods af de begrænsede midler

Som man kan se på vores hjemmeside, er der ikke længere så mange midler til rådighed i denne støtteperiode. Vi forventer dog, at der løbende kommer midler tilbage fra eksisterende projekter (tilbageløbsmidler), og derfor er der alligevel gode chancer for, at netværksprojekter kan godkendes og støttes med maksimalt 100.000 euro pr. projekt.

Ved spørgsmål og behov for vejledning i forbindelse med de første skridt i processen hjælper Interreg-sekretariatet jer gerne videre. Vi anbefaler endvidere, at du læser om de præcise betingelser for støtte i Fact Sheet.

Vi glæder os til at høre om jeres innovative ideer!