loader image

Interreg-udvalget afskaffer 1:1-forskydninger uden godkendelse!

Det er Interreg-udvalgets mĂĄl at undgĂĄ risikoen for, at midler ved programmets afslutning mĂĄ gives tilbage til EU-Kommissionen og dermed er tabt for programmet, fordi de ikke er blevet anvendt i et projekt.

Det skal undgås, at projekterne disponerer over støttemidler, som de egentlig ikke har brug for mere. Således tilvejebringer udvalget den fornødne sikkerhed i planlægningen, hvor man rettidigt kan bevilge samtlige programmidler til nye projekter.

Udvalget har derfor på sit møde den 11. december besluttet, at den såkaldte 1:1-forskydning uden godkendelse afskaffes allerede pr. 1. januar 2020! Forskydninger fra et år til det efterfølgende år er dermed for sidste gang muligt fra 2019 til 2020. Herefter kan ændringer i projekter kun foregå via en ændringsansøgning, som skal godkendes af Interreg-administrationen. Vores FACT Sheet ”Ændringer i projekter og ændringsansøgninger” tilpasses i den nærmeste fremtid.

Sletning af beregningsmetode for personaleudgifter

I Interreg-hĂĄndbogen er der blevet slettet en regel for afregning af personaleudgifter. Ved afregning af ”Deltid med varierende antal timer pr. mĂĄned” kan man fremover ikke anvende reglen i afsnit 4.5.2.2.1 b), som muliggjorde en mĂĄnedlig afregning. Denne beregningsmetode viste sig at medføre mange fejl. Man kan altsĂĄ fremover kun benytte reglen i afsnit a). Denne ændring har ingen indflydelse pĂĄ igangværende projekter, da der i øjeblikket ikke findes nogen projekter, der bruger denne metode. Bemærk endvidere, at ændring af beregningsmetode i løbet af projektperioden altid skal godkendes. Yderligere informationer findes i FACT Sheet “Ændringer i projekter og ændringsansøgninger”.

Regnskaber kun i ELMOS

På vores hjemmeside findes siden indførelsen af ELMOS en regnskabsformular, som udelukkende er tænkt som et hjælpedokument til internt brug i projektet. Vi beder jer om ikke at indsende denne formular sammen med revisorerklæringerne. Det samme gælder for øvrige revisionsdokumenter. Dette kan medføre forsinkelser i sagsbehandlingen. Derfor beder vi jer om til attestering af udgifterne kun at indsende revisorerklæringen.

OBS: Opdaterede dokumenter

Over de seneste måneder har Interreg-administrationen opdateret nogle dokumenter, der kan være relevante for dig:

FACT-Sheet ”Rapportering med first level-kontrol” (version 3.1, oktober 2019 )

FACT-Sheet ”Tilbudsindhentning, udbud og tildeling af opgaver” (version 3, juli 2019)

FACT-Sheet ”Tillægsansøgninger” (version 3, juli 2019)

FACT-Sheet ”Støtteberettigede udgifter” (version 3, oktober 2019)

NYT: Tabel: Verificering af outputindikatorer (09.09.2019)