loader image

Interreg-Udvalget på besøg hos Syddansk Universitet

Fire nye godkendte projekter, tydelige forenklinger for projektaktører og første skridt mod en ny støtteperiode efter 2020, det er status efter det andet Interreg-udvalgsmøde i år, afholdt den 11.12.2019. 

Nye projekter = innovative løsninger

Interreg-familien vokser med yderligere fire spændende projekter. Gennem den gensidige udveksling af kompetencer og erfaringer forsøger disse projekter også at udvikle innovative løsninger på de grænseoverskridende udfordringer. 

”Jeg synes, at det er rigtig godt, at vi også i dag har kunnet godkende interessante og vigtige projekter i vores programregion.  Mangfoldigheden i vores projekter og de lovende resultater er imponerende. Vi er stolte af vores projekter og de engagerede mennesker, der arbejder med projekterne. Det er et eksempel på helt konkret grænseoverskridende samarbejde. Det er mit håb for Europa!” fremhæver Simone Lange, Overborgmester i Stadt Flensburg og næstformand i Interreg-udvalget.

De nye godkendte projekter modtager et samlet tilskud på ca. 5,2 mio. euro. 

Intelligent udnyttelse af vedvarende energi

Et af de nye projekter er blandt andet DG Store med sit bidrag til begrænsning af klimaforandringerne. I projektet skal den store andel af vedvarende energi i højere grad tilgodeses og udvikling af individuelle, innovative energilagrings- / fleksibilitetsløsninger skal understøttes. I den forbindelse anvendes el-busser i Flensborg til direkte lagring af miljøvenlig strøm for derigennem at understøtte optimeringspotentialet i opladningsprocessen for de fremtidige el-busser. Med det udgangspunkt bliver et retningsgivende intelligent opladningsstyringssystem udviklet. 

Turismemarketing for hele programregionen

Med turisme projektet React 1.2 fortsættes det succesfulde arbejde i projektet React. Et vigtigt tema i projektet er at involvere turismeaktørerne i en bæredygtigt netværksstuktur for at markedsføre den samlede programregionen på en måde, som tiltaler turisterne, og som gør programregionen mere attraktiv.

Hurtigere at redde liv 

Udvalget godkendte desuden også yderligere midler til projektet ”Beredskab uden grænser 2.0” med henblik på gensidig grænseoverskridende alarmering, videndeling om redning i forbindelse med nødstilfælde på havet samt optimering af kommunikation mellem de danske og tyske aktører. 


Netværksprojekter – ”en bro” til den nye støtteperiode

Fra juni 2020 kan mindre netværksprojekter støttes af Interreg-udvalget med henblik på at anvende de resterende tilskudsmidler i programmet, samtidig med at der er fokus på den nye programperiode. Målet med disse projekter skal være at udvikle nye temaer og partnerskaber for derigennem at så frøene til nye projekter. For projektaktørerne betyder det desuden, at den administrative byrde ved udarbejdelsen af ansøgningen og ved projektgennemførelsen i høj grad vil blive forenklet. 

Vi vil i nærmest fremtid informere jer om detaljerne i forhold til indhold og vilkår.

Sikre at alle støttemidler går til programregionen

Interreg-udvalget har derudover besluttet, at frie midler, som ikke anvendes af projekter, hurtigst muligt skal være til rådighed for nye initiativer. Interreg-udvalgets målsætning er, at reducere risikoen for at skulle betale støttemidler tilbage til EU. Vi vil også informere dig om disse nye tiltag i nærmeste fremtid.

Interreg – hvordan fortsætter det efter 2020?

På mødet var det ikke kun lovende projekter, der blev besluttet, fremtiden for det dansk-tyske Interreg-program var også et vigtigt emne. Programpartnerne arbejder på højtryk på processen med udvikling af det nye støtteprogram, så det kan være klar fra 2021. Hvordan det dansk-tyske program konkret kommer til at se ud, afhænger i høj grad af EU-kommissionens krav og vilkår, og de er ikke fastlagt endnu. Alligevel er man i det dansk-tyske partnerskab allerede blevet enige om nogle grundprincipper, som der skal tages fat på i den nye støtteperiode. Det er særligt vigtigt for alle partnerne at udnytte enhver mulighed for at indføre administrative forenklinger for projektaktørerne. 


Interreg-udvalget møder Interreg-karavanen

12 projekter deltog ved Interreg-karavanen på Campustorvet på SDU i Odense. Karavanen blev denne gang afholdt i forbindelse med Interreg-udvalgets møde. 

Den tematiske mangfoldighed blandt de deltagende Interreg-projekter vækker nysgerrighed. Projekterne repræsenterer forskellige temaer, som f.eks. spændende udvikling inden for sundhedsteknologi, nanopartikler og brunalger, livsreddende førstehjælp samt muligheder inden for arbejdsmarked og uddannelse. SDU som vært deltager i flere af disse Interreg-projekter. 

Mange studerende, medarbejdere og gæster på SDU har med stor interesse besøgt Interreg-karavanen og fået informationer om mulighederne i det dansk-tyske Interreg-samarbejde. Prorektor på SDU, Bjarne Graabech Sørensen, glædede sig over besøget på SDU:
”SDU tager aktiv del i Interreg-samarbejdet og er dermed med til at sætte rigtig mange gode projekter i gang. Derfor var det helt fantastisk at kunne byde Interreg-karavanen velkommen og vise alle de studerende og medarbejderne på SDU, hvilke muligheder vi har i kraft af det dansk-tyske samarbejde.”

Også medlemmerne af Interreg-udvalget besøgte karavanen og benyttede sig af lejligheden til at danne sig et billede af projekterne og projektarbejdet, som de selv har bidraget til at realisere gennem bevillingen af Interreg-tilskudsmidlerne. Der var en god dialog mellem udvalgsmedlemmerne og projekter. Og projekterne benyttede naturligvis også lejligheden til at fortælle og forklare mere om resultaterne i deres projekt.

Alt i alt var det for både deltagerne og besøgende på Interreg-karavanen en succes, fortæller Freddy Blak, dansk formand for Interreg-udvalget:
”Det var en fantastisk mulighed for os som medlemmer af udvalget til at møde så mange spændende Interreg-projekter på én gang og at høre om deres resultater. Vi kan alle være stolte af det dansk-tyske samarbejde – det blev tydeligt for os her på SDU i dag.”


Infoboks nye godkendte projekter

NEPTUN

Leadpartner: CLEAN
Fördersumme: 1.801.434,97€

Øget innovations- og vækstpotentiale for vandteknologivirksomheder i programregionen.

13 dansk-tyske partnere deltager i projektet.

DG Store

Leadpartner: Gate 21
Fördersumme: 1.135.975,88€

Udvikling af individuelle, innovative energilagrings- / fleksibilitetsløsninger. Bedre udnyttelse af vedvarende energi. 

Otte dansk-tyske partnere deltager i projektet. 

REACT 1.2

Leadpartner: Holbæk Kommune
Fördersumme: 1.604.205,30€

I projektet skal antallet af turister inden for kultur- og naturturisme øges således, at belastningen af naturen, miljøet og kulturen i programregionen reduceres til et minimum. 

Seks dansk-tyske partnere deltager i projektet. 

MikroMedTech

Leadpartner: Technische Hochschule Lübeck
Fördersumme: 695.356,13€

Etablering af et praksisorienteret fælles masterstudie ”Medical Microtechnology” med studieaktiviteter i Sønderborg og Lübeck, og i tilknytning hertil opbygning af en klinik-industri-platform, som skal bidrage til at styrke forbindelsen mellem universiteter, virksomheder samt sygehuse i programregionen. 

To dansk-tyske partnere deltager i projektet.