loader image
Projekte > Access & Acceleration

Access & Acceleration

Tilskud

1.744.047 €

Projektperiode

01.04.2019 – 31.03.2022

Leadpartner

Syddansk Universitet / Mads Clausen Instituttet

Projektbeskrivelse

Både den danske og den tyske sundhedssektor står overfor udfordringer såsom demografiske ændringer, ændrede behandlingsbetingelser og stigende omkostninger. For at imødekomme disse udfordringer og udvikle nye idéer, teknologier og produkter i sundhedssektoren, er en kontinuerlig udveksling mellem virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner af stor betydning.

Traditionelle innovationsprocesser fører i dag ikke længere automatisk til succes. Projektet „Access & Acceleration“ går nye veje og gør brug  af den centrale succesfaktor for innovationer: En stærk inddragelse  af teknologibrugere, virksomheder og universiteter i  alle udviklingsfaser.


Resultater

  • Bæredygtig innovationsplatform til løbende support af grænseoverskridende innovationspartnerskaber
  • Support af den grænseoverskridende markedsadgang for virksomheder i det sundhedsrelaterede erhverv
  • Integration af grænseområdets sundhedsserviceydere, virksomheder og universiteter i innovationsprocessen

Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    2.906.725 Euro

Projektnavn

Access & Acceleration

Downloads

  • Er på vej…

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >