loader image
Projekte > Access & Acceleration

Access & Acceleration

Tilskud

1.744.047 €

Projektperiode

01.04.2019 – 31.03.2022

Leadpartner

Syddansk Universitet / Mads Clausen Instituttet

Projektbeskrivelse

Både den danske og den tyske sundhedssektor står overfor udfordringer såsom demografiske ændringer, ændrede behandlingsbetingelser og stigende omkostninger. For at imødekomme disse udfordringer og udvikle nye idéer, teknologier og produkter i sundhedssektoren, er en kontinuerlig udveksling mellem virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner af stor betydning.

Traditionelle innovationsprocesser fører i dag ikke længere automatisk til succes. Projektet „Access & Acceleration“ går nye veje og gør brug  af den centrale succesfaktor for innovationer: En stærk inddragelse  af teknologibrugere, virksomheder og universiteter i  alle udviklingsfaser.

Projektet etablerer en grænseoverskridende platform for virksomheders tilgang (ACCESS) til universitetsressourcer og til sygehuse, klinikpersonale og patienter for teknologiske innovationer på sundhedsområdet.

Fokus ligger på at gøre den grænseoverskridende tilgang til hele båndbredden af samarbejdsmuligheder med universiteter og sygehuse nemmere: med ingeniørstuderende under uddannelse, med forskere inden for teknologi- og produktudvikling, brugen af højteknologiske forskningsfaciliteter og laboratorier eller integrationen af læger og patienter.

Platformen Access og Acceleration skaber forbindelse mellem sundhedssektorens aktører, hvorved innovationskraften i regionen øges.


Resultater

  • Bæredygtig innovationsplatform til løbende support af grænseoverskridende innovationspartnerskaber
  • Support af den grænseoverskridende markedsadgang for virksomheder i det sundhedsrelaterede erhverv
  • Integration af grænseområdets sundhedsserviceydere, virksomheder og universiteter i innovationsprocessen

Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    2.906.725 Euro

Projektnavn

Access & Acceleration

Downloads

  • Er på vej…

Leadpartner

Syddansk Universitet / Mads Clausen Instituttet
Alsion 2, 6400 Sønderborg
Tel: +45 60 11 35 17

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Stryker Trauma GmbH
Universität zu Lübeck/ Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Campus Lübeck
Christian-Albrechts Universität zu Kiel

Projektpartnere DK:
Centre for Innovative Medical Technology
Center for Health Informatics and Technology, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
WelfareTech

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Exoprothesennetz SH
Life Science Nord Management GmbH
KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungs GmbH
Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH
Hochschule Flensburg

Netværkspartnere DK:
Syddansk Sundhedsinnovation
Kalundborgegnens Erhvervsråd
Sorø Erhverv, Sorø Kommune
Unit for thrombosis research, Hospital of south west Jutland
SCANBALT

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >