loader image
Puslespil i rød og blå
Projekte > adCON

adCON

Netværksprojekt

Ikon nætværksprojekt
adCON” er et netværksprojekt.

Tilskud

Ikon tilskud
56.070 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.06.2021 – 31.05.2022

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Mads Clausen Institute, University of Southern Denmark (SDU)

Projektbeskrivelse


Innovationsprojektet „adCON – Advancing Conversation“ vil danne et netværk af universiteter og brugere, konserveringseksperter og museumsfolk. Netværket vil udvikle, formidle og implementere tværfaglige teknologier til diagnostik og præventiv bevarelse af kunst- og kultursamlinger, herunder bygninger og mindesmærker.

Hovedmålet er at fremme og støtte forebyggende teknologiske bevaringsmetoder og identificere miljøforbedringer, der kan afbøde og forhindre fremtidige skader på udvalgte regionale kunst- og kulturarvssamlinger. Ifølge projektpartnerne er institutioner, som arbejder med bevaring af kulturarven i den dansk-tyske grænseregion ikke i tilstrækkelig grad knyttet til naturvidenskabelige institutioner. Dette er dog en væsentlig forudsætning for overførsel af ekspertise, erfaring og teknologier.

Kulturarven i alle regioner i verden er opbygget af de samme typer af materialer, men udsættes for regionsspecifikke miljøpåvirkninger. Sådanne påvirkninger kan være direkte som f.eks. regn, temperatur udsving, Uv-stråling, luftforurening osv. Specielt i det dansk-tyske grænseområde inkluderer regionsspecifikke vejrforhold også den regnfulde vinter, klimaet med blanding af ​​saltluft fra Nord- og Østersøen og stigende sommervarme og tørke på grund af hurtige klimaændringer. Aktuelt er der problemer med organiske materialer som f.eks. træ, der er udsat for øgede angreb af skadedyr. Der ses i det hele taget flere invasive skadedyr, der ikke tidligere har været typiske for programområdet. Desuden kan ugunstige påvirkninger også være indirekte og skyldes oxidation og makrobiotiske aktiviteter inde i materialet.

Netværksprojektet adCON  ønsker at give alle relevante interessenter i den dansk-tyske region en bred portefølje af videnskabelig forskning, værktøjer og teknologier relateret til kulturarv, herunder forskellige aspekter af forebyggende bevaring. Desuden planlægger projektet at tage en international lederrolle indenfor bevaring af kulturarv ved at fokusere på flere specifikke grænseoverskridende bevaringsspørgsmål. Gennem de foreslåede pilotaktiviteter planlægger teamet at evaluere nye procedurer og analytiske teknikker vedrørende deres anvendelighed i praksis.

Endelig samler projektet de personer, der bevarer og konserverer kulturarv på begge sider af grænsen, i et netværk, hvor der tilbydes arrangementer, kurser og adgang til faglig viden.


Lys pære

Resultater/ formål

 • at initiere en levende og bæredygtig overførsel af viden og information: en videnskabs- og teknologiplatform (“adCON”). Denne platform giver et overblik over og forklaringer på teknologier.
 • at stille viden til rådighed gennem udveksling af moderne forebyggende procedurer og teknologiske tilgange. At identificere en avanceret værktøjskasse og lære af førende forskere.
 • foreslå og evaluere nye strategier inden for bevaringsområdet.
 • oprette en database med tilgængelig infrastruktur, eksperter og teknologileverandører i det dansk-tyske grænseområde.
 • rapportere om eksisterende samarbejder og behov for forebyggende aktiviteter i programregionen.
 • opbygge bevaringsvidenskab som en disciplin i regionen og tage en førende rolle deri.

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 1: Eine Lupe
 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  74.760 Euro

Projektnavn

Advancing Conservation: A science and technology platform for the preservation of cultural heritage in the German-Danish border region

Downloads

 • Er på vej

Leadpartner

Mads Clausen Institute, University of Southern Denmark (SDU)

Projektpartnere

Projektpartnere DK:
Konserveringscenter Vejle

Projektpartnere DE:
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)

Netværkspartner

Netværkspartner DK:
/

Netværkspartner DE:
Landesmuseen Schleswig-Holstein
The Cluster of Excellence ROOTS at Kiel University
Digital Signal Processing and System Theory Group, CAU

Netværkspartnere, andre:
Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences
The Getty Conservation Institute, Los Angeles, USA 

Interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >