loader image
Projekte > HomeHemo

HomeHemo

Netværksprojekt

Ikon nætværksprojekt
HomeHemo” er et netværksprojekt.

Tilskud

Ikon tilskud
99.677 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.05.2021 – 30.04.2022

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Sjællands Universitetshospital

Projektbeskrivelse


Både børn og voksne med blodkræft (f.eks. leukæmi) har meget lave blodværdier som følge af deres medicinske behandlinger. De har derfor brug for hyppige blodtransfusioner, og da de har et svækket immunsystem, er de meget udsatte for infektioner.

Af samme grund får disse patienter meget ofte taget blodprøver for løbende at vurdere behovet for blodtransfusion. Men de sendes hjem igen uden yderligere behandling, når blodtransfusion ikke er nødvendig, hvilket ofte er tilfældet. Disse mange ture til og fra sygehus er en stor byrde for patienterne og deres pårørende.

I netværksprojektet ”HomeHemo” vil de involverede partnere teste nyt udstyr og udvikle en metode til at disse patienter kan tage deres blodtest selv. Et positivt resultat af projektet vil være en trædesten for et større, fremtidigt samarbejde, hvor patienter med blodkræft vil kunne tage deres blodtest i eget hjem og dermed slippe for nogle af de mange ture til sygehuset.


bloddråbe

Resultater/ formål

 • Validering af egnethed af mindre apparat til måling af fuldt blodbillede (Point-of-Care-Technology), dvs. til optælling af både røde og hvis blodlegemer samt blodplader, til hæmatologiske patienter med meget lave blodværdier.
 • Udvikling af metode til selvtest for voksne patienter med leukæmi. Herunder oplæring af patienterne i at udføre testen selv.
 • Udvikling af metode til selvtest for børn med leukæmi. Herunder oplæring af patienternes pårørende i at udføre testen.
 • Etablering af dansk-tysk netværk til grænseoverskridende samarbejde omkring forskning og innovation inden for kræftbehandling.

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 1: Eine Lupe
 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  132.807 Euro

Projektnavn

HomeHemo

Downloads

 • Er på vej

Interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >