loader image
Projekte > B.E.L.T. Be Europe – Learn Together

B.E.L.T. Be Europe – Learn Together

Tilskud

160.072 €

Projektperiode

01.08.2016 – 31.07.2019

Leadpartner

Berufliche Schule des Kreises Ostholstein in Eutin

Projektbeskrivelse

Interreg-programmerne, der findes i hele Europa, udspringer af EU’s satsning på samarbejde på tværs af landegrænsen. Et af formålene med denne satsning er at fjerne de mentale grænser i den enkeltes hoved, så Mikkel fra Danmark og Lea fra Tyskland ligeså godt kunne finde på at uddanne sig og arbejde i nabolandet, som i deres eget land. Men det første spring over grænsen kan godt føles som frit fald fra Storebæltsbroen. Her er det godt, hvis man kan få lov til at tage de første små skridt i trygge rammer.

Lige netop den tanke danner udgangspunkt for projektet B.E.L.T. Her får eleverne på to erhvervsskoler mulighed for at afprøve deres grænseoverskridende kompetencer i et dansk-tysk elevfirma med korte praktikophold i nabolandet.

Projektets overordnede mål er, at de unge lærer regionen at kende, både som en økonomisk og social enhed, så de efterfølgende kan identificere sig med den dansk-tyske region som en enhed. Igennem den fælles elevvirksomhed og praktik i nabolandet skal deltagerne udrustes med de nødvendige kompetencer for at spille en aktiv rolle i udviklingen og opretholdelsen af Femern Bælt-regionen. På denne måde skal eleverne bringes tættere på et fælles arbejdsmarked.

Gennem mange gensidige besøg og et tæt samarbejde skal nysgerrigheden til nabolandet øges, samt økonomiske og sociale kompetencer formidles. På den anden side bliver Femern Bælt-regionen styrket, fordi deltagerne bliver parate til at møde udfordringerne ved den grænseoverskridende handel. Derved bliver mobilitet og nedbrydning af sprogbarrierer et centralt punkt i projektet B.E.L.T., der har den enkelte deltager i fokus. Frem til 2019 vil 90 deltagere opnå en større forståelse for mulighederne i en grænseregion uden mentale grænser og kunne virke som rollemodeller for deres kammerater. Det gør B.E.L.T. til en liden tue, der – stik mod ordsproget – bygger et stort læs.


Resultater

  • Mobilitet og nedbrydning af sprogbarrierer som centralt punkt
  • Udarbejdelse af turistiske produkter
  • Højne deltagernes interkulturelle kompetencer

Projektdetaljer

  • Prioritet 3.1 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

    Øge beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.1: Øget mobilitet for grænseoverskridende arbejdsmarked
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    266.788 Euro

Projektnavn

B.E.L.T. Be Europe – Learn Together

Downloads

  • Er på vej…

Leadpartner

Berufliche Schule des Kreises Ostholstein in Eutin
Wilhelmstraße 6, 23701 Eutin
Tlf: 04521 79950
Homepage: www.bs-eutin.de

Projektpartnere

Projektpartnere DE:

Projektpartnere DK:
Zealand Business College

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Famila Eutin
EDEKA Eutin
LMK Eutin
Gemeinschaftsschule an den Auewiesen
Handwerkskammer Lübeck
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH
Industrie- und Handelskammer (IHK) Flensburg

Netværkspartnere DK:
Praktisk Service
REMA 1000
Kvickly Vordingborg
Møn Skole

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >