loader image
Projekte > Benefit4Regions

Benefit4Regions

Tilskud

2.074.764 €

Projektperiode

01.07.2016 – 30.06.2019

Leadpartner

Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH

Projektbeskrivelse

Benefit4Regions (B4R) igangsætter et bydende nødvendigt funktionelt dansk-tysk samarbejde indenfor emnet udvikling af landdistrikter. Landdistrikter opfattes på begge sider af grænsen ofte som fremtidens “problemregioner” m. h. t. deres økonomiske og sociale udvikling. I lyset af den fortsatte globalisering og økonomiske dynamik udtrykkes det i prognoser, at disse områder vil miste betydning i den generelle økonomiske og sociale udvikling. Mange landdistrikter står overfor udfordringer såsom fraflytning og aldrende befolkning, mangel på kvalificeret arbejdskraft, svag erhvervsstruktur samt et image, som generelt er negativt.


Resultater

  • Nye perspektiver for landdistrikter
  • Skabelse af individuelle tiltag baserende på forskellige cases
  • Fremme af landkommunerne

Projektdetaljer

  • Prioritet 4.1 - Funktionelt samarbejde

    Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.1: Øgning af den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    3.457.934 Euro

Projektnavn

Benefit4Regions/B4R

Downloads

  • Er på vej…

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >