loader image
Projekte > WIPP

WIPP

Tilskud

1.567.776 €

Projektperiode

01.10.2016 – 30.04.2020

Leadpartner

Syddansk Universitet (SDU)‐ Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Active and Healthy Ageing (CAHA)

Projektbeskrivelse

Ældrebyrden er et ord, der i disse år dukker stadig oftere op i medierne. Både i Danmark og Tyskland bliver der flere og flere ældre samtidig med at der bliver færre og færre unge. Befolkningspyramiden er med passende morbiditet blevet urneformet. Den ældre befolkning i Schleswig-Holstein og Syddanmark vil på kun 15 år stige med 5-10 %. Det er fint at blive ældre, hvis sundheden og bevægeligheden følger med. Desværre er funktionsnedsættelse hyppigere hos ældre og resulterer ofte i nedsat livskvalitet og høje udgifter til sundhedsområdet. Det er en af de store udfordringer, som programregionen står overfor. For den enkelte ældre medborger er der også meget på spil. For det er nu en gang mere spændende at leve, hvis man også har energi og helbred til at gribe dagen med alle dens muligheder.

Projektet WIPP skal bidrage til at reducere ældres funktionstab og forlænge deres sunde levetid ved hjælp af tiltag og afprøvning af nye produkter. Hvis sårbare ældre borgere kan opspores på et tidligt tidspunkt, er der et stort potentiale for at reducere funktionsnedsættelse, funktionstab, sundhedsomkostninger og øge antallet af sunde leveår. Men det kræver, at resultaterne af opsporingen følges op af gode skræddersyede handlingsplaner. Ambitionen er at nå ud til et bredt spektrum af den ældste befolkning (fra meget skrøbelige til friske) og tilbyde dem personligt tilpassede tiltag, der er baseret på borgernes eget engagement og styring. Derudover bliver der lagt op til en forøget netværksdannelse mellem offentlige, halvoffentlige og private aktører fra sundhedssektoren og velfærdsteknologien. Projektets resultater vil på denne måde bidrage til at ”ældrebyrden” ændres til en ”ældreressource”.


Resultater

  • Grænseoverskridende Quadruple Helix samarbejde
  • Udvikling og implementering af evidensbaserede modeller til understøttelse af EU’s ambition om at øge antallet af sunde og gode leveår med to år pr. EU-borger inden 2020

Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    2.679.195 Euro

Projektnavn

WIPP (Welfare Innovations in Primary Prevention)

Downloads

  • Er på vej…

Leadpartner

Syddansk Universitet (SDU)‐ Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Active and Healthy Ageing (CAHA)

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)
Europa-Universität Flensburg (EUF)
AOK Nordwest (AOK)
Landeshauptstadt Kiel (LHK)
Howe Fiedler Stiftung Kiel (HF)

Projektpartnere DK:
Fredericia Kommune (FK)
Esbjerg Kommune (EK)
Slagelse Kommune (SK)
Odense Kommune (OK)
Arla Foods – Danmark (AF)

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Universitätsklinikum Schleswig Holstein
Kiwi – Kieler Wirtschaft Förderung
Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit – Fachhochschule Kiel
LVGFSH
Diakonisches Werk Altholstein
LandesSportsverband Schleswig‐Holstein e.V
Deutsche Rentenversicherung Nord
Gesundheitsamt Hansestadt Luebeck
Forschungsabteilung Albertinen‐Haus, Zentrum für Geriatrie und Gerontologie
Forschungsgruppe Geriatrie Lübeck am Krankenhaus Rotes Kreuz
PME FamilienService GMBH

Netværkspartnere DK:
Frivilligcenter Slagelse
Bolig Korsør
Faaborg MidtFyn Kommune
Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens
University College Lillebælt
Ældresagen Fredericia
Forskningsenheden for sundhedsfremme, SDU
UC – Syd Syddanmark
Rehfeld A/S
Archimed A/S
Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI)
Gentofte Kommune
WelfareTech
Foreningen Multikulturelle Plejehjem
Holbæk Kommune

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >