loader image
Projekte > CHANGING CANCER CARE

CHANGING CANCER CARE

Tilskud

2.477.758 €

Projektperiode

01.01.2019 – 31.12.2021

Leadpartner

Sjællands Universitetshospital

Projektbeskrivelse

Kræft. En sygdom, som alt for mange mennesker i verden og også i vores programregion desværre kommer i kontakt med. En sygdom, der kræver meget forskning for at tilbyde patienterne et så effektivt behandlingsforløb som muligt.  10 Interreg-projekter beskæftiger sig allerede med sundhed, og CCC er det tredje, som udelukkende beskæftiger sig med forskning indenfor kræft.

Vi lever længere og længere, og derfor bliver en større del af befolkningen desværre ramt af kræft på et tidspunkt i deres liv. Derfor er nye behandlingsmetoder og produkter nødvendige. Projektet CCC arbejder netop med nye behandlingsmetoder og produkter og lægger desuden stor vægt på patientinddragelsen, som hidtil har været relativ ringe i kræftbehandlingen.


Resultater

Er på vej…


Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    4.129.596 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >