loader image
rum i sygehus
Projekte > CHANGING CANCER CARE

CHANGING CANCER CARE

Tilskud

Ikon tilskud
2.477.758 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.01.2019 – 30.06.2022

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Sjællands Universitetshospital

Projektbeskrivelse

Kræft. En sygdom, som alt for mange mennesker i verden og også i vores programregion desværre kommer i kontakt med. En sygdom, der kræver meget forskning for at tilbyde patienterne et så effektivt behandlingsforløb som muligt.  10 Interreg-projekter beskæftiger sig allerede med sundhed, og CCC er det tredje, som udelukkende beskæftiger sig med forskning indenfor kræft.

Vi lever længere og længere, og derfor bliver en større del af befolkningen desværre ramt af kræft på et tidspunkt i deres liv. Derfor er nye behandlingsmetoder og produkter nødvendige. Projektet CCC arbejder netop med nye behandlingsmetoder og produkter og lægger desuden stor vægt på patientinddragelsen, som hidtil har været relativ ringe i kræftbehandlingen.


blodprøve fra en finger

Resultater

Changing Cancer Cares mål er at ændre kræftdiagnostik og -behandling ved at:

 • Udvikle fire innovative diagnose- og behandlingsmetoder, herunder en ny og effektiv behandling for metastaser i huden kaldet ”calcium elektroporation”
 • Beskrive to justerede sygeplejekurser. Formålet er at uddanne sygeplejersker, så de kan håndtere både nye kræftbehandlingsmetoder og anvende velfærdsteknologier til støtte for personale og patienter
 • Flytte fokus fra kræftbehandling på sygehusafdelinger til diagnostik (f.eks. blodanalyse) og behandling tæt på eller i patientens eget hjem. Mere inddragelse af kræftpatienter i deres behandling, dermed højere patienttilfredshed og behandlingskvalitet samt bedre sundhedsøkonomi
 • Udvikle et værktøj til at måle behandlingens kvalitet ud fra patientens synsvinkel

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 1: Eine Lupe
 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  4.129.596 Euro

Projektnavn

Changing Cancer Care – CCC

Calciumelektroporation er en behandlingsmetode, der bruges til at dræbe kræftceller ved hjælp af kalk og elektriske impulser. Kalk er et velkendt stof, der findes overalt i kroppen og er et godkendt lægemiddel. Dets virkning og effekt på kroppen er velundersøgt.

Interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >