loader image
Projekte > CHANGING CANCER CARE

CHANGING CANCER CARE

Tilskud

2.477.758 €

Projektperiode

01.01.2019 – 31.12.2021

Leadpartner

Sjællands Universitetshospital

Projektbeskrivelse

Kræft. En sygdom, som alt for mange mennesker i verden og også i vores programregion desværre kommer i kontakt med. En sygdom, der kræver meget forskning for at tilbyde patienterne et så effektivt behandlingsforløb som muligt.  10 Interreg-projekter beskæftiger sig allerede med sundhed, og CCC er det tredje, som udelukkende beskæftiger sig med forskning indenfor kræft.

Vi lever længere og længere, og derfor bliver en større del af befolkningen desværre ramt af kræft på et tidspunkt i deres liv. Derfor er nye behandlingsmetoder og produkter nødvendige. Projektet CCC arbejder netop med nye behandlingsmetoder og produkter og lægger desuden stor vægt på patientinddragelsen, som hidtil har været relativ ringe i kræftbehandlingen.

Gennem et bredt kræftbehandlingsnetværk i projektet muliggøres et tæt samarbejde mellem institutionerne i sundhedssektoren henover grænsen. Ved hjælp af innovative diagnose- og behandlingsmetoder og nye tilpassede plejeuddannelser vil patienten kunne inddrages i sit eget behandlingsforløb. Derudover er såvel det grænseoverskridende aspekt og det større geografiske arbejdsområde en stor fordel, da nye løsninger kan testes hurtigere og under forskellige vilkår. Derved bliver kvaliteten af testresultaterne højere.

I sidste ende er det et fælles ønske på tværs af grænsen at muliggøre en lettere kræftbehandling især for patienterne – men også for sundhedspersonalet.


Resultater

Changing Cancer Cares mål er at ændre kræftdiagnostik og -behandling ved at:

  • Udvikle fire innovative diagnose- og behandlingsmetoder, herunder en ny og effektiv behandling for metastaser i huden kaldet ”calcium elektroporation”
  • Beskrive to justerede sygeplejekurser. Formålet er at uddanne sygeplejersker, så de kan håndtere både nye kræftbehandlingsmetoder og anvende velfærdsteknologier til støtte for personale og patienter
  • Flytte fokus fra kræftbehandling på sygehusafdelinger til diagnostik (f.eks. blodanalyse) og behandling tæt på eller i patientens eget hjem. Mere inddragelse af kræftpatienter i deres behandling, dermed højere patienttilfredshed og behandlingskvalitet samt bedre sundhedsøkonomi
  • Udvikle et værktøj til at måle behandlingens kvalitet ud fra patientens synsvinkel

Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    4.129.596 Euro

Projektnavn

Changing Cancer Care – CCC

Calciumelektroporation er en behandlingsmetode, der bruges til at dræbe kræftceller ved hjælp af kalk og elektriske impulser. Kalk er et velkendt stof, der findes overalt i kroppen og er et godkendt lægemiddel. Dets virkning og effekt på kroppen er velundersøgt.

Leadpartner

Sjællands Universitetshospital, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder
Rådsmandsegen 5, 4700 Næstved
Tlf: +45 46 32 32 00
Homepage: www.regionsjaelland.dk

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Universität zu Lübeck, Klinik für Strahlentherapie
Universität zu Lübeck, Klnik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Institut für Krebsepidemiologie e.V. an der Universität zu Lübeck, Krebsregister Schleswig-Holstein
Universität zu Lübeck, Sektion für Forschung und Lehre in der Pflege am Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Institut für Klinische Molekularbiologie
Ärztezentrum Büsum GmbH

Projektpartnere DK:
Region Sjælland, Produktion, Forskning og Innovation
Professionshøjskolen Absalon, Center for Sygepleje
Odense Universitetshospital, Onkologisk Afdeling
Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus, Onkologisk Afdeling
Kræftens Bekæmpelse, Afdeling for Dokumentation & Kvalitet

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Medizinische Klinik I
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Urologie und Kinderurologie

Netværkspartnere DK:
Nordsjællands Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling
Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling og Klinisk Institut

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >