loader image
Projekte > DG STORE

DG STORE

Homepage

www.dg-store.eu

Tilskud

1.135.976 €

Projektperiode

01.01.2020 – 31.12.2022

Leadpartner

Gate 21, Holeby afdeling

Projektbeskrivelse

Det danske og tyske energisystem er grønnere end nogensinde, men overgangen til en energiforsyning baseret på 100% vedvarende energi fra sol og vind vil give udfordringer med at balancere elnettet. For hvordan gemmer vi strømmen fra vind og sol til senere brug? Det vil det dansk-tyske samarbejde DG STORE søge svar på.

Andelen af vedvarende energi er stigende på begge sider af den dansk-tyske grænse, og både Tyskland og Danmark har sat ambitiøse målsætninger for at reducere CO2-udledningen i de kommende årtier. Men for at det skal lykkedes, er det nødvendigt at finde metoder til at gemme den overskydende strøm, når solen skinner og vinden blæser, og bruge af den på tidspunkter, hvor vind og vejr ikke kan matche efterspørgslen alene.

DG STORE afdækker mulighederne for at nyttiggøre den overskydende strøm ved at styre efterspørgslen intelligent og lagre energi til senere brug. Dermed kan vi bidrage til at flytte behovet for energi væk fra spidsbelastningstidspunkterne, når elnettet er presset i forvejen – typisk når folk kommer hjem fra arbejde og tænder for lys og komfur. Energinet – det danske el-transmissionselskab, vurderer at et fleksibelt energisystem kan give en samfundsmæssig gevinst på op mod 113 millioner euro om året frem mod 2035 – alene i Danmark.

Gennem syv ambitiøse casesamarbejder vil vi blandt andet afdække potentialet for øget elektrificering af fjernvarmen, fleksibelt elforbrug i bygninger og detailhandel samt intelligent opladning af elbiler og busser, som tager hensyn til det aktuelle energibehov. Data fra casene bruges til simulering af det fremtidige energisystem og danner grundlag til udvikling af nye forretningsmodeller og anbefalinger til regulativer der understøtter et fleksibelt energisystem.


Resultater

  • Analyse af det grænseoverskridende energisystem og fleksibilitetsbehov / -potentiale
  • Implementering af showcases til demonstration af energifleksibilitets og-lagringsmuligheder
  • Udvikling af forretningsmodeller / policy anbefalinger til at understøtte omstillingen til et fleksibelt energisystem baseret på vedvarende energi

Projektdetaljer

  • Prioritet 2.1 - Bæredygtig udvikling

    Miljøbeskyttelse og bæredygtighed, Prioritet 2.1: Øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    1.893.293 Euro

Projektnavn

DG STORE – Danish-German STorage Of Renewable Energy

Downloads

Leadpartner

Gate 21, Holeby afdeling
Maribovej 9
DK-4960 Holeby
Homepage: www.gate21.dk

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
SCS Hohmeyer Partner GmbH
Stadtwerke Flensburg GmbH
Selbsthilfe-Bauverein eG Flensburg
AktivBus Flensburg GmbH

Projektpartnere DK:
Lolland Forsyning A/S
Neogrid Technologies ApS
Vitani Energy Systems A/S
Lolland kommune, Service og Bygninger

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:

Netværkspartnere DK:
Energinet.dk
Salling Group A/S

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >