loader image
Puslespil i rød og blå
Projekte > EXTRACT Innovation Network

EXTRACT Innovation Network

Netværksprojekt

Ikon nætværksprojekt
EIN” er et netværksprojekt.

Tilskud

Ikon tilskud
99.265 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.04.2021 – 31.03.2022

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Wirtschaftsförderung Nordfriesland

Projektbeskrivelse


”EXTRACT Innovation Network” er et grænseoverskridende netværksprojekt, der skal skabe mere bæredygtighed inden for forskellige arbejdsområder. Det sker ved, at danske og tyske partnere og deres respektive kontakter samarbejder og deler deres viden med hinanden.

Projektet spænder bredt, såvel geografisk som emnemæssigt. Geografisk, idet de tre projektpartnere befinder sig i henholdsvis Nordfriesland i Slesvig-Holsten, Nyborg på Fyn og Odsherred på Sjælland. Tematisk, fordi partnerne sammen vil søge mere bæredygtige løsninger inden for emnerne

– lokale råvarer,

– turisme og

– frivilligt arbejde.

For de lokale råvarers vedkommende drejer det sig om at finde frem til, hvordan man udnytter og markedsfører f.eks. fåreuld og vegetabilske produkter på en økologisk og økonomisk bæredygtig måde. Inden for turismen gælder det om at finde nye, økologisk og økonomisk bæredygtige tilbud til turister.

Frivilligt arbejde er organiseret meget forskelligt i henholdsvis Danmark og Tyskland. Her vil projektet se på, hvad man kan lære af hinanden, for at frivilligt arbejde på begge sider af grænsen endnu bedre kan støtte både erhvervslivet og samfundet som helhed.

Grundtanken i EXTRACT Innovation Network er det gamle princip om at „kende nogen, som kender nogen“. Hver projektpartner ønsker at finde innovative løsninger til et emne – og i stedet for kun at søge løsningerne i sit sædvanlige netværk, deler man viden med de andre partnere i EXTRACT netværket, som også kan inddrage viden og kompetencer fra deres respektive kontaktflader.

Nordfrisisk får
Nordfrisisk får. Foto: D. Jensen

På den måde vokser partnernes vidensudveksling fra deres sædvanlige netværk til at de får nemmere adgang til information, kompetencer og samarbejdsmuligheder på tværs af grænsen.

I praksis foregår arbejdet i EXTRACT Innovation Network dels via løbende informationsudveksling og dels ved, at hver projektpartner er vært for en workshop. I hver workshop arbejdes der med alle tre emneområder – det kan f.eks. ske via foredrag og virksomhedsbesøg. Forud for alle workshops bliver der tilrettelagt et program, der skal sikre, at alle deltagere får ny viden og nye kontakter, og hver workshop vil blive fulgt op med yderligere research og kontaktformidling.

Informationssøgning, møder og workshops understøttes af et tosproget team. Ekstrakter (heraf projekttitlen EXTRACT) af vidensdelingen skal danne grundlag for strategiske samarbejder og koncepter, der forhåbentligt vil række langt ud over projektets etårige forløb og ind i en mere bæredygtig fremtid.


To kvinder holder grøntsager op
Besøgsmarken UNESCO Global Geopark Odsherred. Foto: Peter Asmussen

Resultater/ formål

 • At opbygge et netværk, der udvikler innovative løsninger via grænseoverskridende udveksling af best-practice for at
  • regionale råvarer, bl.a. fåreuld og planteprodukter, kan udnyttes og markedsføres på en økologisk og økonomisk mere bæredygtig måde
  • turismen kan udformes mere økologisk og økonomisk bæredygtigt
  • der skabes social innovation inden for frivilligt arbejde – til gavn for erhvervslivet og samfundet generelt
 • På kort sigt: at etablere et dansk-tysk samarbejde mellem projektpartnere, der geografisk ligger relativt langt fra hinanden, men supplerer hinanden gennem kompetencer og kontaktflader inden for delemnerne
 • På længere sigt: at styrke vidensdelingen på tværs af grænsen, idet projektdeltagerne også efter projektets afslutning benytter de netværkskontakter, de har fået her, når de søger bæredygtige løsninger til problemstillinger inden for områderne lokale råvarer, turisme og/eller frivilligt arbejde – eller når de vil arbejde med andre problemstillinger, som de kan bruge kontakter fra EXTRACT Innovation Networks berøringsflader til

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 4: Puzzleteile greifen ineinander
 • Prioritet 4.1 - Funktionelt samarbejde

  Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.1: Øgning af den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  132.354 Euro

Projektnavn

EXTRACT Innovation Network

Billeder af regionen

Odsherred Geokids
Besøg hos Geokids i Odsherred. Foto Sandy Thornland
Børn med ballon
Frivillig Fredag i Nyborg. Foto: Nyborg Kommune

Leadpartner

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH

Projektpartnere

Projektpartnere DK:
Fonden Geopark Odsherred

Nyborg Kommune

Projektpartnere DE:
/

Netværkspartner

Netværkspartner DK:
Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet, Institut for Teknologi og Innovation

Deutsche Zentralbücherei Apenrade

Region Sønderjylland-Schleswig

Netværkspartner DE:

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH

Interreglogo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >