loader image
Puslespil i rød og blå
Projekte > EXTRACT Innovation Network

EXTRACT Innovation Network

Netværksprojekt

Ikon nætværksprojekt
EIN” er et netværksprojekt.

Tilskud

Ikon tilskud
99.265 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.04.2021 – 31.03.2022

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Wirtschaftsförderung Nordfriesland

Projektbeskrivelse


”EXTRACT Innovation Network” er et grænseoverskridende netværksprojekt, der skal skabe mere bæredygtighed inden for forskellige arbejdsområder. Det sker ved, at danske og tyske partnere og deres respektive kontakter samarbejder og deler deres viden med hinanden.

Projektet spænder bredt, såvel geografisk som emnemæssigt. Geografisk, idet de tre projektpartnere befinder sig i henholdsvis Nordfriesland i Slesvig-Holsten, Nyborg på Fyn og Odsherred på Sjælland. Tematisk, fordi partnerne sammen vil søge mere bæredygtige løsninger inden for emnerne

– lokale råvarer,

– turisme og

– frivilligt arbejde.


To kvinder holder grøntsager op
Besøgsmarken UNESCO Global Geopark Odsherred. Foto: Peter Asmussen

Resultater/ formål

 • At opbygge et netværk, der udvikler innovative løsninger via grænseoverskridende udveksling af best-practice for at
  • regionale råvarer, bl.a. fåreuld og planteprodukter, kan udnyttes og markedsføres på en økologisk og økonomisk mere bæredygtig måde
  • turismen kan udformes mere økologisk og økonomisk bæredygtigt
  • der skabes social innovation inden for frivilligt arbejde – til gavn for erhvervslivet og samfundet generelt
 • På kort sigt: at etablere et dansk-tysk samarbejde mellem projektpartnere, der geografisk ligger relativt langt fra hinanden, men supplerer hinanden gennem kompetencer og kontaktflader inden for delemnerne
 • På længere sigt: at styrke vidensdelingen på tværs af grænsen, idet projektdeltagerne også efter projektets afslutning benytter de netværkskontakter, de har fået her, når de søger bæredygtige løsninger til problemstillinger inden for områderne lokale råvarer, turisme og/eller frivilligt arbejde – eller når de vil arbejde med andre problemstillinger, som de kan bruge kontakter fra EXTRACT Innovation Networks berøringsflader til

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 4: Puzzleteile greifen ineinander
 • Prioritet 4.1 - Funktionelt samarbejde

  Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.1: Øgning af den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  132.354 Euro

Projektnavn

EXTRACT Innovation Network

Billeder af regionen

Odsherred Geokids
Besøg hos Geokids i Odsherred. Foto Sandy Thornland
Børn med ballon
Frivillig Fredag i Nyborg. Foto: Nyborg Kommune

Interreglogo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >